Portret Eugenia Muraszko
Urodziła się w Wilnie (II RP). Jej ojciec był Polakiem, a matka Rosjanką. Ojciec w młodości wyjechał do Rosji i pracował w Petersburgu, jednak po rewolucji w 1917 roku powrócił wraz z rodziną do Wilna. 
Po wybuchu wojny Eugenia Muraszko wraz z siostrą próbowała wstąpić do partyzantki. Została aresztowana i po pobycie w więzieniu w Mińsku wywieziona do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Pod koniec wojny została przewieziona do Drezna do pracy w fabryce, skąd uciekła i wróciła do Wilna. Po wyjściu za mąż wyjechała na stałe do Pietrozawodska. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1733
data nagrania: 10.11.2009
długość nagrania: 00:35:00
kraj: Rosja
miejscowość: Pietrozawodsk
autor nagrania: Hejnowicz Stefan
Muraszko Eugenia
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1733_Muraszko_Eugenia
Mieszkanie w Wilnie przed wybuchem wojny; wybuch wojny i wyjazd rodziców na wieś; łapanie młodzieży i wywózki do pracy przymusowej; próba wstąpienia do partyzantki: ucieczka do lasu i pojmanie przez żołnierzy; aresztowanie i pobyt w Mińsku;

[00:05:00, 01]
Wywózka do obozu Auschwitz (1943 rok); przyjazd do obozu i wspomnienie baraku; pierwsze godziny pobytu w obozie;

[00:10:00, 01]
Praca w obozie – noszenie cegieł; prace wykonywanie w obozie (zbieranie roślin, kopanie rowów i kanałów); barak dla matek z nowonarodzonymi dziećmi;

[00:15:00, 01]
Blok karny w obozie; odwiedziny u koleżanki z innego baraku i uniknięcie rozstrzelania;

[00:20:00, 01]
Przewiezienie do obozu w Dreźnie; ucieczka i przyjazd do Wilna; spotkanie z rodzicami;

[00:25:00, 01]
Wyjście za mąż i wyjazd do Pietrozawodska; praca przymusowa w fabryce w Dreźnie; wspomnienie bombardowania Drezna;

[00:30:00, 01]
Pochodzenie rodziców: tata Polak i mama Rosjanka; pobyt ojca w Petersburgu i wyjazd do Wilna po 1917 roku; znajomość języka polskiego.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl