Portret Robert Malin
Urodził się 20 lutego 1926 w Dyneburgu jako syn szewca Antoniego Malina i Anny Kozłowskiej. Miał sześciu braci. Od wczesnego dzieciństwa pracował razem z ojcem. Uczył się w łotewskiej szkole podstawowej. Pierwsze lata II wojny światowej spędził z rodziną w Dyneburgu. W 1944 roku wstąpił do Wojska Polskiego i wyruszył na front jako szeregowy-zwiadowca. Walczył m.in. w Lublinie, Mińsku Mazowieckim, Kołobrzegu i Koszalinie. W czasie powstania warszawskiego stacjonował na przedpolach Warszawy. Za udział w II wojnie został uhonorowany kilkoma medalami. Wiosną 1945 dotarł pod Szczecin, gdzie spotkały się obie armie – amerykańska i sowiecka. Stamtąd w 1946 roku powrócił na Łotwę. Ożenił się i pracował w przedsiębiorstwie jako szewc. Od powstania Związku Polaków na Łotwie udzielał się w zespole pieśni i tańca „Promień” oraz w środowisku dyneburskiej Polonii związanej z tamtejszym kościołem polskim. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0818
data nagrania: 20.06.2008
długość nagrania: 00:30:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Derezińska-Osiecka Magdalena
Malin Robert
Streszczenie relacji

Życie codzienne w Dyneburgu przed wojną; okupacja niemiecka w Dyneburgu; Wojsko Polskie (1944-45) – Lublin, Mińsk Mazowiecki, Warszawa, Koszalin, Powstanie Warszawskie; koniec wojny – spotkanie wojsk sowieckich z amerykańskimi (Szczecin 1945), życie i praca w powojennym Dyneburgu.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl