Portret Bolesław Markowicz
Urodził się 10 marca 1927 we wsi Kłaczuny jako jeden z sześciorga dzieci Konstantego oraz Julii Markowicz. Konstanty Markowicz pracował na kolei w Wilnie. Dodatkowo rodzina prowadziła gospodarstwo rolne. W 1933 roku Bolesław Markowicz rozpoczął edukację w szkole w Kłaczunach, gdzie ukończył cztery klasy. Kolejne trzy klasy skończył w Wilnie. Całą wojnę rodzina Markowiczów spędziła we wsi Kłaczuny. Po wojnie pracował, jako tokarz. W 1950 roku ożenił się z Wandą z domu Bazdro. W 1955 roku na świat przyszedł ich syn - Jan. W 1997 roku Bolesław Markowicz przeszedł na emeryturę. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1970
data nagrania: 22.09.2010
długość nagrania: 01:49:00
kraj: Litwa
miejscowość: Podbrodzie (Pabradė)
autor nagrania: Kozłowska Agnieszka
Markowicz Bolesław
Streszczenie relacji z minutnikiem

Intro; 001 00:01-00:17 min

Dzieciństwo, dom, rodzina; 001 00:18-8:40 min

Wilno przedwojenne; 001 8:41-10:50 min

Żydzi i Holokaust; 001 10:51-12:44 min

Szkoła; 001 12:45-13:44 min

Życie codzienne w przedwojennym Wilnie; 001 13:45-16:40 min

Wybuch II wojny światowej; 001 16:41-17:45 min

Żydzi i Holokaust; 001 17:46-18:34 min

Szkoła; 001 18:35-21:38 min

I okupacja niemiecka; 001 21:39-26:12 min

Partyzanci; 001 26:13-30:37 min

Ukrywanie rosyjskiego partyzanta przez ciotkę Bolesława Markowicza - Benedyktę; 001 30:38-32:17 min

Ukrywanie Żyda o nazwisku Ryżewski przez rodzinę Markowiczów 001 32:18-35:07 min

Żydzi i Holokaust; 001 35:08-40:59 min

Święta na Kresach; 001 41:00-48:43 min

Okupacja niemiecka; 002 00:01-7:29 min

Partyzanci; 002 7:30-10:06 min

Okupacja rosyjska; 002 10:07-14:50 min

Dzieje rodziny Markowiczów po wojnie; 002 14:51-16:00 min

Zamordowanie Władysława Markowicza (partyzanta) przez Niemców; 002 16:01-17:14 min

Okupacja rosyjska; 002 17:15-18:20 min

Partyzanci polscy i rosyjscy; 002 18:21-22:55 min

Arystokracja na Kresach; 002 22:56-25:03 min

Szkoła; 002 25:04-25:32 min

Okupacja litewska; 002 25:33-26:50 min

Wycofywanie się Niemców z frontu; 002 26:51-28:40 min

Życie religijne po wojnie; 002 28:41-30:52 min

Formowanie się kołchozów; 002 30:53-34:23 min

Życie rodzinne; 003 00:01-3:55 min

Opowieść o Józefie Piłsudskim; 003 3:56-7:15 min

Życie codzienne po wojnie; 003 7:16-14:05 min

Śmierć Stalina; 003 14:06-15:10 min

Życie codzienne po wojnie.; 003 15:11-21:00 min

Przyczyny nie wyjechania do Polski; 003 21:01-21:50 min

Życie rodzinne Bolesława Markowicza; 003 21:51-22:30 min

Komentarz do przełomowych wydarzeń historycznych w historii Polski; 003 22:31-24:19 min

Struktura narodowościowa w powojennym Podbrodziu; 003 24:20-25:45 in

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl