Urodziła się 19 października 1925 we wsi Nowy Sołoniec. Rodzice (Katarzyna i Michał) zajmowali się gospodarstwem rolnym. Franciszka Markulak była jedną z ośmiorga dzieci państwa Gawljuk. Pani Franciszka Markulak od urodzenia miała słabe zdrowie i z tego względu nie mogła wykonywać najcięższy prac w gospodarstwie rodziców. Przed wojną ukończyła cztery klasy szkoły podstawowej. Uczęszczała do szkoły rumuńskiej, choć były także w szkole zajęcia z języka polskiego, które prowadziła polska nauczycielka. W czasie wojny pracowała przymusowo przy kopaniu okopów dla wojsk radzieckich. Pod koniec wojny Franciszka Markulak wraz z rodziną została ewakuowana w rejon Suczawy. Po powrocie do rodzinnej wsi w roku 1944 rodzina Markulaków zajęła się odbudową domu. Po wojnie ze względu na epidemię tyfusu i chorobę Franciszka Markulak podupadła na zdrowiu. Po wojnie wyszła za mąż i pracowała w gospodarstwie rolnym odziedziczonym po rodzicach. Urodziła trójkę dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2360
data nagrania: 23.06.2011
długość nagrania: 00:29:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Nowy Sołoniec (Solonețu Nou)
autor nagrania: Osiecki Jakub
Markulak Franciszka
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] Markulak_Franciszka_AHM_PnW_2360
Rodzina Franciszki Markulak; śmierć ojca przed wojną i matki po zakończeniu wojny; zamążpójście po wojnie; trudne warunki życia; narodziny dzieci; zachorowanie na tyfus po wojnie; choroba płuc;

[00:05:00, 01]
Ewakuacja z Nowego Sołońca do Suczawy w czasie wojny; praca przy usypywaniu okopów; gospodarstwo rodziców;

[00:10:00, 01]
Trudne warunki życia; ukończenie 6 klas szkoły podstawowej; praca męża w lesie; rodzina Franciszki Markulak;

[00:15:00, 01]
Wyjazdy Polaków i Niemców z Nowego Sołońca po wojnie; przeprowadzka do zakupionego domu;

[00:20:00, 01]
Życie religijne – miejscowy kościół; zniszczenie rodzinnego domu w czasie wojny; susza i głód po wojnie; przeprawa przez kładkę i ratunek przed utonięciem.

fragmenty nagrania