Urodziła się 15 grudnia 1939  w miejscowości Anowil k. Podbrzezia na Wileńszczyźnie jako córka Stanisławy i Jana Petrusewiczów. Miała dwóch braci i dwie siostry. Rodzice zajmowali się rodzinnym gospodarstwem i uprawą roli. Okres wojny spędziła w rodzinnej wsi. Do polskiej szkoły podstawowej uczęszczała jeden rok w oddalonej o 3 km wsi Podbrzezie, a od drugiej klasy szkoła ta została zmieniona na sowiecką. W 1957 roku rodzice wysłali ją razem z siostrą do technikum w Wilnie, gdzie uczyły się prze 2 lata uzyskując zawód technika żywienia. W 1960 roku obydwie siostry dostały pracę i mieszkanie w Kłajpedzie. W 1962 roku Regina Maslowa wyszła za mąż za Rosjanina, w następnych latach urodziła kolejno dwie córki. Przez trzydzieści dwa lata pracowała w kawiarni w Kłajpedzie jako technolog żywienia. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0827
data nagrania: 18.08.2008
długość nagrania: 00:55:00
kraj: Litwa
miejscowość: Kłajpeda (Klaipėda)
autor nagrania: Derezińska-Osiecka Magdalena
Maslowa Regina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa – miejsce urodzenia, czas wojny - 003

Wspomnienia wojenne i początek lat powojennych - 004 ok. 1 min

Szkoła podstawowa w Podbrzeziu (1 rok polski język, później rosyjski) - 004 ok. 2-3 min

Technikum w Wilnie, od 1957 roku - 004 ok. 4 min

Trudne warunki życia, bieda - 004 ok. 5-6 min

Przyjazd do Kłajpedy w 1960 roku, początek pracy, ślub - 004 ok. 6-9 min

Warunki mieszkaniowe, narodziny córek - 004 ok. 10-11 min

Stosunek do sowietów i ich polityki względem mieszkańców Litewskiej Republiki Radzieckiej - 004 ok. 11-13 min

Motywy nie wstąpienia do partii - 004 ok. 14 min

Religijność w domu rodzinnym- 004 ok. 15 min

Wpływ propagandy antyreligijnej, mała ilość kościołów w Klajpedzie - 004 ok. 16-17 min

O córkach, ich wykształceniu i znajomości języka polskiego - 004 ok. 18-21 min

O mężu i rozstaniu z nim - 004 ok. 22 min

Wczasy pracownicze na Krymie i w Azji, podróże do Polski - 004 ok. 24-26 min

O dzieciństwie, wychowaniu - 004 ok. 31 min

Postawa patriotyczna rodziców wobec sowietów, wywiezienie ich - 004 ok. 33-34 min

Życie rodziców po wojnie, praca w sowchozie - 004 ok. 37-38 min

Życie i szkoła w Wilnie - 005 ok. 1 min

O uzyskanym zawodzie technika, praca w kawiarni w Kłajpedzie - 005 ok. 5-6 min

Wspomnienie incydentu wojennego – dzieci uciekają wystraszone odgłosem kul - 006

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl