Portret Maria Markisz
Urodziła się 7 listopada 1928 we wsi Biełastok na Syberii (obwód tomski) w rodzinie polsko-białoruskiej. Rodzina ze strony matka pochodziła z Małopolski, przyjechała na Syberię za ziemią, rodzina ze strony ojca przyjechała z Białorusi. W 1938 roku ojciec Marii Markisz wraz z innymi mężczyznami z wioski został zabrany przez NKWD jako „wróg ludu” i nigdy nie wrócił. W 1935 roku we wsi powstał kołchoz. Maria Markisz pracowała w nim przez całe życie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0480
data nagrania: 09.07.2007
długość nagrania: 00:37:00
kraj: Rosja
miejscowość: Białystok (Biełostok)
autor nagrania: Nowicka Hanna
Markisz Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0480_Markisz_Maria_01
Pochodzenie babci z Krakowa; przyjazd rodziny na Syberię – pokolenie dziadków Marii Markisz; tworzenie kołchozów;

[00:05:00, 01]
Wielki terror i zabranie ojca przez NKWD; głód po zabraniu ojca i praca w kołchozie; zabranie wszystkich mężczyzn polskiego pochodzenia ze wsi;

[00:10:00, 01]
Radzenie sobie z głodem; oddawanie plonów do kołchozu; utworzenie kołchozu w latach 30.;

[00:15:00, 01]
Wcielanie do kołchozów i zabieranie dobytku z gospodarstwa; wybuch wojny w 1941 roku (wielka wojna ojczyźniana); poprawa warunków życia w okresie rządów Leonida Breżniewa; wyjście za mąż po wojnie;

[00:20:00, 01]
Zamknięcie kościoła i utworzenie w nim klubu na spotkania młodzieży; przyjazd dziadków do Rosji – dobrowolne osiedlenie się;

[00:25:00, 01]
Losy rodziny; nadawanie dzieciom polskich imion;

[00:30:00, 01]
Znajomość języka polskiego – rozmowy w domu; wspomnienia dotyczące zabieranych mężczyzn w okresie terroru.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl