Portret Teresa Muchina
Urodziła się 19 kwietnia 1936 w Zabłociu (woj. nowogródzkie, II RP) w polskiej rodzinie chłopskiej. W czasie okupacji rodzina utrzymywała się z pracy ojca, który dorabiał jako blacharz i sprzedawał samogon; ukrywali się, dzięki czemu udało im się uniknąć wywózek. W 1944 roku Teresa Muchina rozpoczęła edukację w szkole podstawowej, w wieku 16 lat wyjechała do Mińska, aby kontynuować naukę na studiach wyższych. Chciała studiować medycynę, jednak nie przyjęto jej ze względu na młody wiek, więc podjęła studia na politechnice, na wydziale hydrotechniki, później przemianowanym na budowlany. Po studiach trafiła z przydziału pracy do Mozyrza jako główny inżynier gospodarki komunalnej. Po stracie tego stanowiska podjęła pracę wykładowcy w technikum budowlanym w Mozyrzu, gdzie pracowała do emerytury. Aktywnie angażowała się w życie społeczności polskiej na Białorusi.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1451
data nagrania: 19.07.2009
długość nagrania: 03:05:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Mozyrz (Mazyr)
autor nagrania: Sanetra Marcin
Muchina Teresa
Streszczenie relacji z minutnikiem

Rodzice, dziadkowie, masakra wsi ciotki, ukrywanie się ojca przed wywózkami 001 00:01-15:30 min

Nadejście Niemców w 1941 r., adaptowanie budynków przez Niemców, stosunek Niemców do miejscowej ludności, działania partyzantów wobec Niemców, represje niemieckie za pomoc partyzantom, prace ojca w czasie wojny, warunki życia w czasie wojny 001 15:31-27:00 min

Wyzwolenie Zabłocia, nauka w szkole, ucieczka miejscowego księdza przed aresztowaniem przez hitlerowców, starania miejscowej ludności o niezamknięcie kościoła 001 27:01-32:30 min

Wyjazd kolejnego księdza do Polski, życie religijne wobec braku księdza we wsi, pierwsza komunia i życie religijne rozmówczyni, zabawy w dzieciństwie 001 32:31-38:55 min

Szkoła podstawowa, nauczanie po wojnie, stosunek Polaków do szkół rosyjskich, pionierstwo, dalsza nauka w szkole kolejowej, uczestnictwo w świętach państwowych, patriotyczne gesty ludności na Białorusi 002 00:01-15:15 min

Poszukiwania i rozpoczęcie studiów wyższych, przebieg egzaminów, życie w akademiku 002 (15:16 -23:40) i 003 00:01-09:00 min

Dzieciństwo, powroty do domu ze szkoły, zwyczaje bożonarodzeniowe 003 09:01-20:30 min

Życie rodzinne, rozrywki ludzi w tamtym okresie, zwyczaje wielkanocne, zabawy dziecięce, prywatki 004 00:01-12:50 min

Przebieg studiów wyższych, praktyki i wycieczki do największych miast ZSRR (m.in. Wilno, Moskwa, Stalingrad) 004 12:51-31:00 min

Praca w Brześciu 004 31:01-35:30 min

Losy rodzeństwa i dzieci rodzeństwa, praca ojca, wyjazd rodziców do Polski, problemy brata po przyjeździe do Polski 003 35:31-41:40 min i 004 00:01-18:20 min

Wycieczka do Zabłocia, wrażenia z tego miejsca po kilkudziesięciu latach od wyjazdu stamtąd, praca jako sekretarz w organizacji komsomolskiej 005 18:20 -25:30 min i 006 00:01-03:00 min

Poznanie męża i poszukiwanie pracy dla obojga w jednym mieście, praca w Mozyrzu, urodzenie syna, praca jako wykładowca w technikum budowlanym 006 03:01 -17:10 min

Opowieść o swoim stosunku do religii, proces wracania do kościoła po długim okresie niepraktykowania, opowieść o wnuku i jego relacjach z kościołem oraz o wierze innych członków rodziny 007 00:01-14:00 min

Rozważania nt. znaczenia Karty Polaka 007 14:01-15:30 min

Rozwód, ponowny ślub, śmierć męża 007 15:30-17:48 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl