Urodził się 16 maja 1926 w Storożyńcu. Rozpoczął tam naukę w szkole powszechnej, później przeniósł się wraz z rodzicami do Suczawy. W 1940 roku ukończył naukę w siódmej klasie i ponownie przeprowadził się do okupowanego wówczas Storożyńca. Po roku powrócił do Suczawy, gdzie pozostał do końca okupacji. W 1946 roku został powołany do wojska. Służył przez 9 tygodni z uwagi na przygotowany już wyjazd repatriacyjny do Polski. Po ostatecznej decyzji dotyczącej pozostania na terenie Rumunii pracował między innymi jako starszy mechanik w fabryce obuwia. W 1950 roku rozpoczął studia, które ukończył po pięciu latach. Aktywnie działał wśród społeczności polskiej w Suczawie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0204
data nagrania: 15.07.2006
długość nagrania: 01:20:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Suczawa (Suceava)
autor nagrania: Bronowicki Michał
Milczek Józef
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0204_Milczek_Józef_01
Pochodzenie rodziny – Nowy Sącz i Kraków; przyjazd dziadków na Bukowinę; wspomnienie wuja – Józefa Milczka (zginął na froncie I wojny światowej); wkroczenie Rosjan do Storożyńca w 1940 roku;

[00:05:00, 01]
Sytuacja na Bukowinie – ucieczki miejscowej ludności (granica z Rumunią); ukończenie studiów po wojnie;

[00:10:00, 01]
Praca zawodowa; wyjazdy do Polski; córki i wnuczęta Józefa Milczka;

[00:15:00, 01]
Studia medyczne jednej z wnuczek; przyjazd prezydenta Kwaśniewskiego na Bukowinie;

[00:20:00, 01]
Szkoła przed wojną: w Storożyńcu i w Suczawie; wielonarodowe środowisko w szkole (Ukraińcy, Rumuni, Niemcy, Polacy); nauka w języku rumuńskim; wiersze układane w szkole;

[00:25:00, 01]
Dodatkowe lekcje w języku polskim; możliwość wyjazdu do Polski i decyzja o pozostaniu na Bukowinie; życie religijne i kościół;

[00:30:00, 01]
Wyjazd dwóch wujów do Polski po zakończeniu I wojny światowej; zajęcia rodziców przed wojną; majątek pozostawiony w Storożyńcu;

[00:35:00, 01]
Przyczyny pozostania na Bukowinie po wojnie;

[00:00:00] AHM_PnW_0204_Milczek_Józef_02
Ucieczka ludności polskiej na granicę z Rumunią po wybuchu wojny; przyjmowanie Polaków do Domu Polskiego w Suczawie;

[00:05:00, 02]
Polscy żołnierze przekraczający granicę;

[00:10:00, 02]
Polacy którzy pozostali na Bukowinie po 1939 roku; przemarsz Wojska Polskiego przez Storożyniec;

[00:15:00, 02]
Stacjonowanie wojsk niemieckich w Suczawie; praca i nauka w czasie wojny; początek wojny niemiecko-rosyjskiej (1941);

[00:20:00, 02]
Wyjazd do Storożyńca w 1941 roku; okupacja sowiecka w oczach miejscowej ludności;

[00:25:00, 02]
Słuchanie radia w czasie wojny; informacje o sytuacji w okupowanej Polsce;

[00:30:00, 02]
Złapanie miejscowego Żyda przez Niemców; przyczyny pozostania w Rumunii;

[00:35:00, 02]
Reakcje na zakończenie wojny; pójście do wojska w 1948 roku; zwolnienie ze służby z powodu zapisu na repatriację do Polski;

[00:40:00, 02]
Wyjazd na studia w 1950 roku; budowa Domu Polskiego w Suczawie na początku XX wieku; likwidacja Domu Polskiego w 1949 i jego przywrócenie w latach 90.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl