Portret Maria Malitowska
Urodziła się 23 września 1932 we Francji, jako najstarsza z rodzeństwa (Józef ur. 1942, Wasyl ur. 1947). Rodzice jej - Andrzej i Katarzyna, wyjechali do pracy na roli do Francji w 1928 roku i tam się poznali. W 1935/36 ojciec kupił ziemię koło Czortkowa. W grudniu 1938 roku pojechała z rodzicami na urlop za granicę, ale w 1939 roku wróciła na Kresy. W 1939 roku rozpoczęła edukację i ukończyła czterej klasy szkoły powszechnej. Całą wojnę przeżyła w rodzinnej Błyszczance. Ojciec był zmobilizowany do wojska w 1944 roku, w którym służył do 1945 roku. Od października 1947 roku mieszka w Zaleszczykach – uciekła z rodzicami przed pracą w kołchozie ze wsi Błyszczanka. Przez 22 lata pracowała jako ekspedientka, do czasu przejścia na emeryturę. Wyszła za mąż, urodziła dwójkę dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0954
data nagrania: 10.09.2008
długość nagrania: 00:34:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Zaleszczyki (Zaliszczyky)
autor nagrania: Czapigo Dominik
Malitowska Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienie o rodzicach (powrót z Francji na Kresy) 001 ok. 1 min

Wybuch wojny i codzienność wojenna (okupacja niemiecka) 001 ok. 23 min

Kołchoz 001 ok. 4 min

Wspomnienie o rodzinie (rodzeństwo, rodzice) 001 ok. 5,5 min

Wydarzenia wojenne we wsi Błyszczanka (mobilizacja do wojska w 1944) 001 ok. 7,5 min

Mieszkańcy Błyszczanki l. 30. (relacje polsko-ukraińskie) 001 ok. 9 min

Życie religijne za czasów sowieckich 001 ok. 9,5 min

Okupacja niemiecka (losy Żydów) 001 ok. 10,5 min

Zaleszczyki w l. 30. 001 ok. 12 min

Praca w parafii i losy kościoła w czasach USRR (życie religijne) 001 ok. 16 min

Praca zawodowa i codzienność powojenna USRR (obchody 1 Maja i 7 Listopada) 001 ok. 23 min

Wspomnienie o córce, która mieszka w Sanoku (osobiste wyjazdy na zachód) 001 ok. 25,5 min

Głód w 1947 001 ok. 26 min

Wspomnienie o rodzicach – praca zarobkowa 001 ok. 27 min

Lata szkolne 001 ok. 28 min

Głód 1947 001 ok. 30 min

Wycieczki po Ukrainie 001 ok. 31,5 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl