Urodziła się 20 listopada 1927 w Felszynie (Ukraińska SRR). W 1936 roku wraz z rodzicami i dwójką rodzeństwa (siostrą i bratem) została deportowana do Kazachstanu. Rodzina początkowo mieszkała we wsi Jeziorna, następnie we wsi Kellerówka. Adela Matwijewa wyszła za mąż za Rosjanina. Ponad 40 lat przepracowała w banku. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0928
data nagrania: 19.09.2007
długość nagrania: 00:51:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Szortandy
autor nagrania: Wylegała Anna
Matwijewa Adela
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0928_Matwijewa_Adela
Deportacja do Kazachstanu w 1936 roku; zamieszkanie w ziemiance; podróż w pociągu do miejsca deportacji; ospa wśród dzieci;

[00:05:00, 01]
Przyjazd do Kazachstanu; osiedlenie się we wsi Kellerowka; wspomnienie rodzinnego Felsztyna (Ukraińska SRR); uczęszczanie do szkoły (polskiej, następnie ukraińskiej); obchodzenie świąt religijnych;

[00:10:00, 01]
Modlitwy w j. polskim; rodzina Adeli Matijewnej; wysiedlenie Polaków z Felsztyna;

[00:15:00, 01]
Przyjazd do wsi Jeziorna w 1936 roku; życie codzienne na zesłaniu: ziemianki, ogrzewanie domów;

[00:20:00, 01]
Warunki podczas zimy; mniejszości narodowe w Kazachstanie; małżeństwo z Rosjaninem;

[00:25:00, 01]
Życie w Felsztynie przed deportacją; życie religijne w Kazachstanie;

[00:00:00] AHM_PnW_0928_ Matwijewa_Adela_02
Wybuch wojny; przyjazd Polaków do Kazachstanu;

[00:05:00, 02]
Wspomnienie Dnia Zwycięstwa; poprawa warunków życia po wojnie;

[00:10:00, 01]
Poczucie tożsamości; życie religijne; rodzina Adeli Matwijewny;

[00:15:00, 02]
Możliwość uzyskania Karty Polaka; marzenie o odwiedzeniu Polski;

[00:20:00, 02]
Wyjazd dwóch sióstr Adeli Matwijewy do Polski.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl