Portret Maria Magalińska
Urodziła się 20 lipca 1929 w Brześciu nad Bugiem, gdzie stacjonował jej ojciec, kapitan w 82. pułku wojska polskiego. Początkowo rodzina Samoszuków mieszkała w koszarach, później przeniosła się do domów oficerskich. Pięciu braci matki Marii Magalińskiej służyło jako oficerowie w polskim wojsku, w tym czterech w siłach powietrznych. Przed wybuchem II wojny światowej Maria Magalińska pobierała nauki w domu. We wrześniu 1939 jej ojciec został zmobilizowany, później trafił do niewoli niemieckiej, skąd uciekł do Wielkiej Brytanii. Po wojnie, obawiając się represji sowieckich, osiadł w Hamburgu, gdzie zmarł w 1951 roku. W tym samym czasie matka Marii Magalińskiej z dwiema córkami uniknęła wywózki i po zarekwirowaniu majątku przeniosła się pod opiekę teściowej w Wilnie. Podczas wojny i później Maria Magalińska kontynuowała naukę, najpierw w gimnazjum sióstr nazaretanek, później w szkole średniej nr 5, a podczas okupacji niemieckiej na tajnych kompletach. Po ukończeniu liceum rozpoczęła studia medyczne, które szybko porzuciła na rzecz seminarium pedagogicznego. Po jego ukończeniu wróciła do Wilna, gdzie w  jednej szkole przepracowała 46 lat jako nauczycielka języka polskiego i rosyjskiego oraz muzyki. Na emeryturę przeszła w 2002 roku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2097
data nagrania: 17.09.2010
długość nagrania: 01:28:00
kraj: Litwa
miejscowość: Wilno (Vilnius)
autor nagrania: Sanetra Marcin
Magalińska Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wrzesień 1939 r. w Brześciu n. Bugiem: perypetie rodziny oficerskiej - konfiskaty majątku, aresztowanie matki, próby odzyskania dobytku, próby wywózki rodziny do Rosji, rewizje w domu; 001 00:01-06:20 min

Wykupienie się rodziny z listy na wywózki na Syberię; wyjazd rodziny do Wilna; nauka w szkole Nazaretanek i w V Szkole Średniej; represje wobec Polaków po 1945 r., zamykanie polskich szkół; stosunek Litwinów do Polaków, antagonizmy narodowościowe na przestrzeni lat; 001 06:21-12:56 min

Seminarium pedagogiczne; praca nauczycielki w Czarnym Borze i w Wilnie; losy ojca- oficera WP w niewoli niemieckiej; 001 12:57-17:43 min

Historia syna, wnuka i wnuczki; życie na emeryturze; opowieść o babci i dziadku od strony matki i ich dzieciach - pięciu oficerach WP o nazwisku Brzezina 001 17:44-25:52 min

Dzieciństwo, wizyty rodziny; ciężkie warunki życia pod okupacją; odzyskanie części dobytku rodzinnego; 001 25:53-30:40 min

Wspomnienia z V Szkoły Średniej w Wilnie, życie codzienne po ukończeniu edukacji; refleksje na temat kariery nauczycielskiej; 002 00:01-03:27 min

Wspomnienia dziecięce z mieszkania oficerskiego w Twierdzy Brzeskiej i w Brześciu; losy wuja, Mariana Brzeziny i wspomnienia z wakacji w jego podwileńskim majątku; 002 03:28-13:42 min

Ostatni obiad w domu przed wyjściem ojca na wojnę; losy siostry (śmierć w wypadku samochodowym) i szwagra (przypadkowe spotkanie małżonków po wojnie); refleksje na temat życia z mężem; 002 13:43-22:36 min

Nauka w Gimnazjum Nazaretanek; kwestie tożsamości polskiej na Litwie po 1945 r. i w czasach współczesnych, koegzystencja z Litwinami, nauka języka litewskiego; aktywność w stowarzyszeniu Polaków i wyjazdy do Polski; 003 00:01-04:57 min

Wspomnienia z okupacji niemieckiej, stosunki hitlerowców z Polakami i Litwinami, wycofanie Niemców i walki z Armią Czerwoną; relacje z żołnierzami niemieckim z posterunku z sąsiedztwa; 003 04:58-15:12 min

Wilno - wygląd miasta przed wojną; dywagacje na temat polityki; wspomnienia z nauki na tajnych kompletach; wojenna i przedwojenna historia matki i jej rodziny; wspomnienia z domu rodzinnego, o rodzicach i wychowaniu; 003 15:13-33:21 min

Historia wanny w domu rodzinnym, w której kąpał się Ignacy Mościcki; 004 00:01-01:23 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl