Postawy – stolica rejonu postawskiego w obwodzie witebskim – to miasto położone w północnej części Białorusi, na Pojezierzu Białoruskim. W przeszłości miasto wchodziło w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, a później II Rzeczpospolitej. Obecnie Postawy są zamieszkiwane przez niecałe 20 tys. ludności, w tym także Polaków. Od granicy z Litwą dzieli je 20 kilometrów. Przez miasto przepływa rzeka Miadziełka, będąca dopływem Dzisny.
Postawy miały prawa miejskie już za czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego. W połowie XVII w. w miasteczku został ufundowany kościół i klasztor franciszkanów. Postawy należały kolejno do rodów Deszpotów i Zenonowiczów, a od XVIII wieku do Antoniego Tyzenhauza – w tym czasie miasto bardzo się rozbudowało. W 1795 roku Postawy weszły w skład zaboru rosyjskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym miasto znajdowało się w obrębie granic II Rzeczpospolitej; stanowiło wtedy siedzibę powiatu i gminy. Jak wszystkie wschodnie tereny II RP, również Postawy we wrześniu 1939 zostały zajęte przez Armię Czerwoną. W 1941 roku miasto znalazło się pod okupacją niemiecką, a w 1944 znów wkroczyli do niego Sowieci. Do 1991 roku Postawy wchodziły w skład Białoruskiej SSR, obecnie leżą na obszarze niepodległej Białorusi. W mieście rozwinięty jest przemysł spożywczy i lniarski. Znajduje się tam wiele wartych obejrzenia zabytków, z których należy wymienić na przykład utrzymany w stylu klasycystycznym pałac Tyzenhauza z drugiej połowy XVIII wieku (obecnie szpital), Park Krajobrazowy będący fragmentem dawnego parku przypałacowego, dawny rynek o barokowej zabudowie czy synagogę z początku XX wieku. W mieście urodził się polski aktor Stanisław Jasiukiewicz, znany m.in. z roli ojca Janka Kosa w serialu Czterej pancerni i pies.

Alina Szamruchiewicz