Portret Scholastyka Pauksztełło
Urodziła się 13 czerwca 1926 w Polesiu (pow. święciański, woj. wielńskie, II RP). Rodzice posiadali kilkuhektarowe gospodarstwo rolne. Ojciec pracował na roli, matka zajmowała się domem i dziećmi. Rodzina była bardzo uboga i już w dzieciństwie Scholastyka Pauksztełło wysyłana była na służbę do majątku, a potem do bogatszej rodziny, by pomóc rodzicom. Scholastyka Pauksztełło uczęszczała do czteroklasowej szkoły powszechnej w Polesiu, a do piątej klasy w Łyntupach już nie poszła, z powodu wybuchu wojny w 1939 roku. Całą wojnę spędziła wraz z rodziną w Polesiu. Podczas okupacji niemieckiej zmuszana była do pracy przymusowej w niemieckiej kuchni oraz przy odśnieżaniu dróg. Po wojnie pracowała na poczcie w Łyntupach jako telefonistka, a w latach 50. wraz z mężem przeprowadziła się do Postaw.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1356
data nagrania: 28.06.2009
długość nagrania: 02:25:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Postawy (Pastawy)
autor nagrania: Gałęziowski Jakub
Pauksztełło Scholastyka
Streszczenie relacji z minutnikiem

Życie codzienne przed wojną (dzieciństwo, praca na służbie, szkoła, kościół, święta) 001 od początku

II wojna światowa (roboty przymusowe za Niemców, partyzanci) 001 17 min

Czasy powojenne (praca w charakterze telefonistki w Łyntupach) 001 25 min

Powrót do czasów przedwojennych (kościół, zabawy, pogrzeby – tradycje) 001 37 min

Dom i życie codzienne przed wojną (opis wyglądu domu, obowiązki domowe, kościół, szkoła, zabawy, śmierć J. Piłsudskiego, święta) 002 od początku

II wojna światowa (wrzesień 1939, sprawa „Becka”, wywózki na Syberię) 002 38 min

Życie codzienne przed wojną i stosunki narodowościowe (szkoła, obowiązki domowe, jarmarki, życie religijne, Żydzi w Komajach + dygresje z późniejszych czasów) 001 21 min

Wywózki na Syberię 003 od początku

Wybuch wojny w 1941 roku i okupacja niemiecka (roboty przymusowe, zagłada Żydów) 003 5 min

Życie codzienne po wojnie (wyjazd do Postaw, indoktrynacja, kościół w tym czasie, udzielanie sakramentów, walka o odzyskanie kościoła w Postawach) 003 14 min

Polskość i j. polski 003 40 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl