Portret Stanisława Paczkowska
Urodziła się 1 września 1927 we wsi Buki (gm. Kozłowczyzna, woj. wileńskie II RP). Przed wojną ukończyła cztery klasy szkoły powszechnej. Pomagała w gospodarstwie, gdzie mieszkała z rodzicami i braćmi. W czasie wojny rodzina szczęśliwie uniknęła represji. Po wojnie nie zdecydowali się wyjechać do Polski. W 1949 roku Stanisława Bukła wyszła za mąż za Mieczysława Paczkowskiego. Razem pracowali w kołchozie. Stanisława Paczkowska mieszkała w Szarkowszczyźnie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1400
data nagrania: 30.07.2009
długość nagrania: 01:09:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Postawy (Pastawy)
autor nagrania: Pałka Jarosław
Paczkowska Stanisława
Streszczenie relacji z minutnikiem

Życie codzienne przed II wojną światową, niedoszłe spalenie wsi Buki podczas okupacji niemieckiej, pieczenie własnego chleba w czasie wojny 001 od początku

Gospodarstwo wiejskie przed wojną, zabawa ludowa, rola kościoła katolickiego, ślub Stanisławy Bukły i Mieczysława Paczkowskiego 001 ok. 6 min

Wyprawy boso do kościoła, szkoła przedwojenna i kwestia wykształcenia, recytowanie krótkiego wierszyka, podręczniki szkolne, Święty Justyn jako patron kościoła, święte obrazki i rola religii w życiu Stanisławy Paczkowskiej, Polacy we wsi Buki, sklep żydowski 001 ok. 17 min

Praca w kołchozie w czasach sowieckich po II wojnie, wybuch II wojny, modlitwy, wkroczenie Niemców 002 od początku

Wiezienie przez Niemców Żydów do Berezwecza na śmierć; oczekiwanie, że po zakończeniu wojny powstanie Polska, wyjazd do Polski okolicznych rodzin w 1945 roku 002 ok. 17 min

Kołchozy, rujnowanie gospodarstw, ślub i wesele Stanisławy Bukły i Mieczysława Paczkowskiego, trudności z chrztem dzieci i wnuków, rola kościoła katolickiego 002 ok. 26 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl