Portret Janina Owsiuk
Urodziła się 17 sierpnia 1932 w Smyczu, w parafii gruzdowskiej (województwo wileńskie). Rodzice (ojciec, Jan i mama, Malwina) nie mieli własnej ziemi, pracowali w gospodarstwie leśniczego Wojtkowskiego, a później leśniczego Urbańskiego (jego żona została chrzestną matką Janiny Owsiuk). Hodowali własne krowy, sprzedawali mleko. Janina Owsiuk miała dwóch starszych braci, jeden zmarł jako dziecko, drugi, Zygmunt, związany z polskimi partyzantami, zginął w czasie wojny. Janina Owsiuk uczyła się w polskiej szkole w Gruzdowie. Gdy utworzono szkołę rosyjską, przerwała naukę. W czasie wojny sprzedano krowę oraz konia i rodzina przeniosła się do Postaw. Mama sprzątała w szkole, potem w szpitalu. Rodzina nie wyjechała do Polski, mimo że mama Janiny Owsiuk bardzo tego chciała. Bała się jednak wyjazdu. Janina Owsiuk wyszła za mąż za Czesława Owsiuka. Ślub brali w Wodociszkach, bo w Postawach kościół był zamknięty. Mąż był kierowcą. Janina Owsiuk szyła, pracowała też w przedszkolu. Urodziła syna i córkę.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1306
data nagrania: 29.06.2009
długość nagrania: 01:08:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Postawy (Pastawy)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Owsiuk Janina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo, dom rodzinny 001 ok. 0:20 min

Sytuacja Żydów w czasie okupacji niemieckiej 001 ok. 11 min

Wybuch wojny 001 ok. 14 min

Wywózki po wejściu sowietów 001 ok. 16 min

Szkoła polska przed wojna i zamknięcie jej po wejściu sowietów 001 ok. 23 min

Okupacja niemiecka 001 ok. 26 min

Sytuacja Żydów podczas okupacji niemieckiej, kontakty przed wojną 001 ok. 27 min

Zmiany nazw ulic po wojnie 001 ok. 28 min

Tworzenie getta 002 ok. 1 min

Ciężkie warunki życia po wojnie 002 ok. 3 min

Tworzenie kołchozów 002 ok. 9 min

Wyjazdy do Polski 002 ok. 11 min

Zamknięcie kościoła w Postawach, próby jego odzyskania, remont 002 ok. 18 min

Budowa pomnika Lenina, zmiana nazw ulic, zmiany w mieście po wojnie 002 ok. 25 min

Nowi, przyjezdni mieszkańcy Postaw 002 ok. 32 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl