Krasław leży obecnie na terenie Łotwy, w Łatgalii (dawne Polskie Inflanty), około 40 kilometrów od Dyneburga, tuż przy granicy z Białorusią. Przez swoje malownicze położenie na skarpie, nad zakolem Dźwiny, porównywany bywa do Kazimierza nad Wisłą. Miasto liczy dziś 10 tysięcy mieszkańców, w tym około tysiąca Polaków. Przed II wojną Polacy stanowili jedną czwartą ludności Krasławia.
W mieście zachowało się wiele pełnych uroku, drewnianych domów - mało jest współczesnej architektury, przetrwało natomiast wiele śladów przeszłości, przede wszystkim duży XVIII-wieczny pałac rodziny Platerów. Zaprojektowany z wielkim rozmachem przez Włocha Antoniego Paracco, dziś przedstawia smutny widok - jest zabezpieczoną ruiną, okna ma zamurowane, ściany pękają. W doskonałym stanie jest natomiast kościół św. Ludwika, autorstwa tego samego architekta, ufundowany przez Platerów. W głównym ołtarzu do niedawna wisiał dużych rozmiarów obraz, przedstawiający św. Ludwika wyruszającego na wyprawę krzyżową. Namalowany został w pracowni Jana Matejki, najprawdopodobniej według szkicu mistrza. Kilka lat temu, po zdjęciu obrazu przez polskich konserwatorów, ukazał się pod nim XVIII-wieczny fresk włoskiego malarza Filippa Castaldiego. Obecnie fresk poddawany jest konserwacji (finansowanej przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), a cenne płótno wisi na bocznej ścianie prezbiterium. W kościele przechowywane są relikwie św. Donata, natomiast w krypcie znajdują się szczątki kilkudziesięciu członków rodziny Platerów. W Krasławiu otwarto w 1991 roku polską szkołę podstawową. Początkowo bardzo skromna, od 2002 roku zajmuje duży, nowocześnie wyposażony budynek i nosi imię hrabiów Platerów. Uchodzi za jedną z najlepszych szkół na Łotwie. Nadaniu szkole imienia towarzyszył zjazd rodziny Platerów, w którym uczestniczyło 29 osób z Polski, Belgii, Francji i Szwajcarii. Działanie szkoły wspiera finansowo Senat RP, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Ambasada RP w Rydze oraz rodzina Platerów. W Krasławiu aktywny jest również oddział Związku Polaków na Łotwie, przy którym działa m.in. polski chór "Strumień".

Magdalena Stopa