Portret Stanisława Girdo
Urodziła się 20 września 1931 we wsi Auleja k/Krasławia w rodzinie Heleny z domu Sawicz i Michała Gratkowskich. Miała trójkę rodzeństwa (dwie siostry i brata). Dwójka rodzeństwa zmarła w dzieciństwie. Ojciec był organistą, w 1944 roku został aresztowany i zesłany na 10 lat do Stalingradu. W miejscowości Auleja ukończyła 5 klas szkoły łotewskiej, edukację kontynuowała w Krasławiu. W domu mówiło się po polsku. W 1949 roku, gdy była w gimnazjum, została aresztowana i umieszczona na 10 lat w więzieniu w Dyneburgu pod zarzutem działalności przeciwko Związkowi Radzieckiemu. W wyniku ciężkich przesłuchań straciła słuch w lewym uchu. Po śmierci Stalina została wywieziona do Rosji, gdzie pracowała w fabryce. Jesienią 1954 wróciła do domu i zaczęła pracować w Krasławiu jako krawcowa. Wyszła za mąż w 1958 roku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0805
data nagrania: 23.06.2008
długość nagrania: 01:08:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Krasław (Krāslava)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Girdo Stanisława
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienie o rodzicach (losy ojca aresztowanego w 1944) 001 ok. 1 min

Aresztowanie Stanisławy Girdo (1949 – 1954) i praca zawodowa 001 ok. 3,5 min

Praca zawodowa jej dzieci i ojca organisty 001 ok. 7,5 min

Edukacja (szkolne koleżanki, kwestia języka polskiego) 001 ok. 10 min

Relacje polsko-łotewskie w Aulei w l. 30. (życie religijne) 001 ok. 15 min

Żydzi w Aulei (sklep kolonialny) i ich losy w czasie wojny 001 ok. 17 min

Codzienność wojenna (losy rodzinne) 001 ok. 21,5 min

Pierwsze dni wojny (losy rodzinne) 001 ok. 25 min

Okupacja niemiecka 001 ok. 30 min

Aresztowanie ojca w 1944 i zesłanie do Stalingradu 001 ok. 31 min

Partyzanci za czasów niemieckich (ucieczka przed frontem) 002 ok. 1 min

Koniec wojny i codzienność powojenna (wywózki na Wschód, praca w kołchozie) 002 ok. 6 min

Codzienność w Krasławiu od 1954 002 ok. 11 min

Służąca u Platerów w Krasławiu 002 ok. 12 min

Aresztowanie w 1949 i pobyt w więzieniu w Dyneburgu 002 ok. 13,5 min

Śmierć Stalina i rozpad ZSRR 002 ok. 30,5 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl