Portret Eugenia Urbanowicz
Urodziła się 8 stycznia 1932 w Krasławiu (Łotwa). Ojciec, Stanisław, był szewcem, matka, Natalia z domu Erastowa, Rosjanka, zajmowała się domem. W domu rodzice rozmawiali po rosyjsku. Eugenia Urbanowicz skończyła trzy klasy polskiej szkoły. Po zamknięciu tej placówki rodzice wysłali ją do szkoły łotewskiej, ale nie radziła sobie w niej z powodu kłopotów językowych. Przeniesiona została więc do podstawowej szkoły rosyjskiej, a następnie ukończyła rosyjskie gimnazjum. Później uczyła się w szkole pedagogicznej w Dyneburgu. Po studiach rozpoczęła pracę w szkole pod Krasławiem. Potem dwadzieścia lat uczyła matematyki w szkole średniej. Na emeryturze brała czynny udział w tworzeniu Związku Polaków na Łotwie, którego prezesem była przez dziesięć lat, oraz polskiego chóru muzycznego „Strumień”. W 1993 roku po raz pierwszy pojechała do Polski razem z chórem na festiwal chórów polonijnych. Tworzyła też szkołę polską w Krasławiu i była jej dyrektorką. Zmarła w 2010 roku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1154
data nagrania: 21.06.2008
długość nagrania: 01:00:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Krasław (Krāslava)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Urbanowicz Eugenia
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa 001 00:24 min

Pierwsza okupacja sowiecka 001 ok. 2 min

Okupacja niemiecka 001 ok. 3 min

Opowieść o św. Donacie patronie kaplicy w Krasławiu 001 ok. 4 min

Ukończenie szkoły po wojnie, studia, prześladowania religijne 001 ok. 6 min

Próby wcielenia ojca do wojska niemieckiego, problemy narodowościowe 001 7 min

Zesłanie narzeczonego do obozu za dowcip polityczny 001 ok. 11 min

Problemy narodowościowe 001 ok. 13 min

Choroba męża, problemy życia codziennego po śmierci męża i mamy 001 ok. 14 min

Praca zawodowa 001 ok. 16 min

Powstanie Związku Polaków, polskiej szkoły i polskiego chóru „Strumień” 001 ok. 18 min

Wyjazdy do Polski, Kraków, Licheń, Częstochowa 001 ok. 29 min

Wspomnienia z dzieciństwa 002 ok. 00:01 min

Stosunki między Łotyszami a Polakami i Rosjanami przed wojną w Krasławiu 002 ok. 4 min

Stosunki z Żydami i Łotyszami w Krasławiu przed wojną 002 ok. 5 min

Nauczyciele w polskiej szkole w Krasławiu przed wojną 002 ok. 8 min

Stroje w szkole w Krasławiu przed wojną 002 ok. 9 min

Nabożeństwa w Krasławiu odprawiane w języku polskim 002 ok. 11 min

Zakończenie wojny 002 ok. 15 min

Powrót taty z wojny 002 ok. 16 min

Tyfus – choroba mamy 002 ok. 17 min

Prześladowania religijne po wojnie, ochrona kościoła przez mieszkańców Krasławia przed zamknięciem 002 ok. 18 min

Potajemny chrzest syna w domu w 1966 roku 002 ok. 27 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl