Portret Weronika Grundane
Urodziła się w 1924 roku w Wojciełowie - niewielkim majątku dzierżawionym w pobliżu miejscowości Indra, jako córka Bronisława i Tekli Bogumirskich. Ojciec był pracownikiem kolei, matka natomiast zajmowała wychowaniem piątki dzieci. W ramach parcelacji wielkich majątków na Łotwie, przenieśli się na pobliski chutor, który przypadł ojcu w losowaniu, w gminie. Po śmierci ojca, opiekę nad dziećmi przejął brat matki - Donat Jankowski (rodzina mamy - Jankowscy, pochodziła z okolic Warszawy). Pani Weronika skończyła sześcioklasową szkołę łotewską w Indrze, a już po wojnie uczęszczała do Technikum Agronomicznego, które skończyła w 1950 roku. Całą wojnę spędziła w rodzinnej miejscowości. Po skończeniu technikum zamieszkała w Krasławiu, choć jej praca, na stanowisku agronoma wymagała nieustannego przemieszczania się. Jeszcze w latach 50. wyszła za mąż. Miała dwoje dzieci, córkę i syna.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0871
data nagrania: 22.06.2008
długość nagrania: 02:08:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Krasław (Krāslava)
autor nagrania: Gałęziowski Jakub
Grundane Weronika
Streszczenie relacji z minutnikiem

Okres przedwojenny (małżeństwo rodziców – swaty, opowieści o rodzinie mamy – Jankowskich, najwcześniejsze dzieciństwo, śmierć ojca, opieka brata mamy – Donata Jankowskiego, choroba i pobyt w szpitalu w Dyneburgu, codzienność na wsi) 001 od początku;

II wojna światowa (okupacja niemiecka – „dobrzy Niemcy”, wejście Sowietów, różnice pomiędzy okupantami, strach przed Sowietami, mitingi i wszechobecna propaganda, sfałszowane wybory, ) 001 od 16.00 min

Życie religijne przed wojną („pobożność domowa”, pielgrzymki do Agłony) 001 28.00 min

Czasy powojenne ( technikum agronomiczne, praca w zawodzie, nakłanianie do wstąpienia w szeregi Partii, życie w wolnej Łotwie po 1990 roku.) 001 od 31.00 min

Okres przedwojenny (opowieści od rodzinie ojca, życie w pobliżu granicy z sowiecką Rosją, stosunki polsko-łotewskie, sytuacja narodowościowo-religijna na terenie wschodniej Łatgalii, kościół w Indrze – katecheza i I komunia święta, kościół w Druji, łotewska szkoła w Indrze, dzieciństwo – zabawy, święta i tradycje) 002 całość;

II wojna światowa (Żydzi – życie codzienne i zagłada, front niemiecko-rosyjski pod koniec wojny, kolaboracja miejscowej ludności w Niemcami, Własowcy i tzw. „Dobrowolcy”, wywózki na Sybir, partyzanci w pobliskich lasach) 003 całość.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl