Portret Stanisław Girdo
Urodził się w 1929 roku w Krasławiu. Jego rodzina zamieszkiwała to miasto od trzech pokoleń (dziadek przyjechał tam budować kościół św. Ludwika). Przez rok uczęszczał do łotewskiej szkoły w Krasławiu, następnie matka przeniosła go do szkoły polskiej, do której uczęszczał aż do jej zamknięcia przez sowietów w 1944 roku. Pierwsze lata wojny spędził z rodzicami w Dyneburgu, był m.in. świadkiem mordu dokonanego na Żydach krasławskich. Po wywiezieniu rodziców (ojciec do więzienia w Dyneburgu, matka na roboty do Niemiec) zamieszkał razem z ciotką. Udało mu się uniknąć służby wojskowej ze względu na swoją polską (a nie łotewską czy białoruską) narodowość. Tuż po wojnie rozpoczął pracę przy remontach i kontynuował ją przez kolejne czterdzieści lat. W 1958 roku ożenił się, miał trójkę dzieci. Na emeryturze związał się z chórem kościelnym, z którym odbył liczne podróże koncertowe do Polski.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0824
data nagrania: 23.06.2008
długość nagrania: 01:38:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Krasław (Krāslava)
autor nagrania: Derezińska-Osiecka Magdalena
Girdo Stanisław
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia o przodkach – babce, dziadku - 001 ok. 1 min

Ojciec i dziadek budują dom w Krasławiu - 001 ok. 3 min

Wspomnienia z dzieciństwa (pierwsza komunia, szkoła, nauka jęz. polskiego) - 001 ok. 6 min

Zamknięcie polskiej szkoły 1944 r. - 001 ok. 11 min

Okres wojny – oglądanie pożarów po drugiej stronie Dźwiny - 001 ok. 13 min

Losy Żydów w Krasławiu ( masowe mordy w 1941r.) - 001 ok. 15 min

Wywiezienie ojca do cytadeli w Dyneburgu, matki na roboty do Niemiec - 001 ok. 17 min

Rozstrzelanie księży w Krasławiu przez Rosjan - 001 ok. 21 min

Ojciec wykopuje pomordowanych księży - 001 ok. 25 min

Ciąg dalszy wspomnień Holokaustu w Krasławiu - 002 ok. 2-6 min

Okupacja niemiecka w Krasławiu – łotewskie oddziały SS, msza święta za nich - 002 ok. 8-9 min

Cmentarz w Krasławiu, groby Polaków z 3 Dywizji Piłsudskiego - 002 ok. 12 min

Życie kościoła w Krasławiu, wyjazdy na pielgrzymki do Polski, chór kościelny - 002 ok. 18-21 min

Praca powojenna przy remontach - 002 ok. 26 min

O dzieciach i wnukach ( tożsamość narodowa, obywatelstwo, praca) - 002 ok. 33-34 min

Relacje z dziećmi żydowskimi w szkole - 002 ok. 35 min

Rodzice – praca, pochodzenie – 002 ok. 45min. i 003 ok. 1-3 min

Relacje polsko-żydowskie przed wojną i w czasie wojny 003 ok. 4-11 min

O harcerstwie, pieśniach kościelnych i kresowych - 003 ok. 17 min

Opowieść o pobycie żony w więzieniu Dyneburgu w 1949 r. - 003 ok. 20 min

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl