Urodziła się w 1937 roku w miejscowości Dumaryszki w powiecie brasławskim. Tam spędziła okres wojny i okupacji, ponieważ ojciec przez całą wojnę ukrywał się w lasach, by uniknąć służby wojskowej. W czasie okupacji niemieckiej udało się jej uniknąć głodu dzięki pomocy kucharza polowego z niemieckiej kuchni polowej w Dumaryszkach. Oboje bracia ojca – Józef i Franciszek Szemiel – brali udział w walkach na froncie (w Wojsku Polskim i Armii Czerwonej). Część rodziny rodziców została wywieziona na Sybir, część po wojnie została przesiedlona w rejon Wrocławia. Rodzice jednak nie zdecydowali się przyjechać do Polski i osiedlili się w Krasławiu. W 1948 roku Anna Podskoczaja rozpoczęła naukę w polskiej szkole, która wkrótce została zamknięta. W rezultacie ukończyła szkołę rosyjską w 1956 roku. Od 1957 roku pracowała jako księgowa w Krasławiu, potem krótko jako przedszkolanka. Wyszła za mąż za Polaka, w latach 60. urodziła dwie córki. Kilkakrotnie w latach powojennych wyjeżdżała do Polski.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0823
data nagrania: 23.06.2008
długość nagrania: 00:47:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Krasław (Krāslava)
autor nagrania: Derezińska-Osiecka Magdalena
Podskoczaja Anna
Streszczenie relacji z minutnikiem

Miejsce urodzenia, okoliczności polityczne - ok. 1 min

Ukrywanie się ojca w czasie wojny - ok. 2 min

Powojenne osiedlenie się w Krasławiu, budowa domu - ok. 3 min

Motywy ukrywania się ojca w czasie wojny - ok. 4 min

Działalność Łotyszy w SS - ok. 6 min

Losy Żydów w Dumaryszkach i Krasławiu (rozstrzelanie) - ok. 7 min

Losy wojenne braci ojca (Wojsko Polskie i sowieckie, śmierć na froncie) - ok. 9min

O rodzicach i ich pochodzeniu, rodzinie - ok. 11 min

Przeprowadzka do Krasławia, szkoła polska i rosyjska - ok. 13 min

Obrazy z wojny (chowanie się w ziemiankach, samoloty niemieckie) - ok. 17 min

Okupacja niemiecka w Dumaryszkach (niemiecka kuchnia polowa) - ok. 18 min

Rozmowa z wnuczką – ok. 21 min

Wspomnienie 1944 roku – ok. 24 min

Szkoła i kościół w Krasławiu, celebrowanie świąt - ok. 27 min

Po wojnie w Krasławiu (praca jako księgowa, losy córek) - ok. 33 min

Wyjazdy do Polski (na handel) - ok. 43 min

Wątek żydowski (dziewczynka ukrywa się w ziemiance) - ok. 45min

O polskiej szkole, tożsamości i języku polskim - ok. 46 min

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl