Portret Henryk Gałązka
Urodził się w 1922 roku, na kolonii Użinowka nad brzegiem Dźwiny, 9 kilometrów od Krasławia. Jego ojciec Jan pochodził z Warszawy. Podczas I wojny światowej stacjonował z oddziałem nad Dźwiną w okolicach Krasławia, i wtedy poznał przyszłą żonę - Helenę. Henryk Gałązka miał trzech braci i siostrę. Do szkoły poszedł dopiero w wieku 12 lat ze względu na konieczność pracy na gospodarce. Do 1940 roku, kiedy polska szkoła została definitywnie zamknięta, udało mu się skończyć pierwszy semestr piątej klasy. Był członkiem 62. Drużyny harcerskiej im. Stefana Batorego w Krasławiu. Cały okres wojny spędził w rodzinnej wsi. W 1942 roku całą rodzinę aresztowano, rodziców jednak wypuszczono od razu, Henryk Gałązka spędził 3 tygodnie w więzieniu w Dyneburgu. Natomiast dwóch starszych braci Niemcy wywieźli na roboty przymusowe. Po wojnie Henryk Gałązka został prezesem miejscowego Sielsowieta. W 1946 roku został aresztowany po raz pierwszy. W 1949 został aresztowany po raz drugi - skazano go na pięć lat łagru. Przebywał w łagrze w Kingiru. Następnie został przeniesiony do łagru o lżejszym rygorze (ze względu na stan zdrowia) w Karabasie-Dolince. W 1953 roku, po śmierci Stalina w ramach amnestii został zwolniony. Po powrocie w rodzinne strony osiadł w Krasławiu, gdzie pracował na budowach (ze względu na wpis w dowodzie, że był więźniem politycznym, nie mógł nigdzie dostać pracy). Pod koniec lat 80. zaczął pracować w polskiej szkole, jako konserwator. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0870
data nagrania: 21.06.2008
długość nagrania: 02:26:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Krasław (Krāslava)
autor nagrania: Gałęziowski Jakub
Gałązka Henryk
Streszczenie relacji z minutnikiem

Okres przedwojenny (dzieciństwo na kolonii Użinowka, krótka historia rodziny, stosunki polsko-łotewskie) 001 od początku

II wojna światowa (aresztowanie w 1942 roku, mobilizacja do armii niemieckiej) 001 od 06.00 min

Aresztowania po wojnie (aresztowanie w 1946 roku, pobyt w więzieniu w Dyneburgu, aresztowanie w 1949 roku, przesłuchania, pobyty w więźniach w Moskwie i Kulbyszewie, droga na zesłanie) 002 10.00 min

Pobyt w łagrach (pobyt w Kingirze, praca i warunki życia w łagrze, przeniesienie do lżejszego łagru Karabas-Dolinka, życie codzienne w łagrze, głód, pisanie listów, zwolnienie na mocy amnestii po śmierci Stalina) 001 od 16.00 min

Po powrocie z łagru (trudności w dostaniu pracy, wizy do Polski) 001 od 37.00 min

Okres przedwojenny (życie codzienne na wsi, stosunki polsko-łotewskie, polska szkoła w Krasławiu, sankcje nakładane na Polaków przez Łotyszy, harcerstwo polskie w Krasławiu, kościół w Krasławiu – polscy księża) 002 od początku

II wojna światowa (wejście Niemców do wsi w 1941 roku, wejście Sowietów w 1939 roku, Żydzi w Krasławiu – zagłada, wywózki na roboty do Niemiec, kolaboracja Łotyszy z Niemcami, partyzanci, aresztowanie w 1942 roku) 002 od 28.00 min do końca i 003 od początku

Pierwsze lata po wojnie (praca w Sielsowiecie, aresztowanie w 1946 roku) 003 od 09.00 min

Kościół w czasie wojny (torturowanie i zabójstwo księży z Krasławia: Paszkiewicza i Tabore) 003 od 18.00 min

Pobyt w łagrze (aresztowanie w 1949 roku, życie codzienne w łagrze, czas wolny w łagrze, modlitwy i obchodzenie świąt w łagrze, stosunki pomiędzy więźniami) 003 od 26.00 min do końca i cały 004

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl