Nowy Sołoniec jest niewielką wsią położoną na Bukowinie (Rumunia), w rejonie Suczawy. Miejscowość liczy obecnie kilkuset mieszkańców, głównie potomków Polaków przybyłych na Bukowinę w latach 30. XIX wieku z terenów Małopolski.
W Nowym Sołońcu istnieje dobrze zintegrowane środowisko polskie, skupione wokół nowo wybudowanego Domu Polskiego. Poprzez Dom Polski przekazywana jest pomoc charytatywna, organizowane są tam kursy języka polskiego oraz imprezy kulturalne. W Nowym Sołońcu znajduje się także kościół katolicki, który powstał w okresie osiedlania się pierwszych przybyszów z Polski. Wieś zamieszkuje w przeważającej mierze starsza generacja, posługująca się językiem polskim i silnie związana z Polską. Nowy Sołoniec jest obecnie jednym z najważniejszych skupisk Polaków w Rumunii.