Urodziła się w 1936 roku w Nowym Solońcu (Rumunia). W czasie II wojny światowej wraz z rodziną została ewakuowana z rodzinnej wsi. Po wojnie z powodu tyfusu zmarła jej matka. Maria Polaczek ukończyła cztery klasy szkoły podstawowej. Całe życie mieszkała w Nowym Solońcu, zajmowała się domem i gospodarstwem. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0205
data nagrania: 16.07.2006
długość nagrania: 00:31:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Nowy Sołoniec (Solonețu Nou)
autor nagrania: Bronowicki Michał
Polaczek Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0205_Polaczek_Maria
Narodziny w Nowym Solońcu; wybuch wojny i ewakuacja ludności; spalenie wsi; śmierć matki z powodu tyfusu; wyjazd rodziny do Polski po wojnie;

[00:05:00, 01]
Wspomnienie stacjonujących Rosjan; ewakuacja ludności z Nowego Solońca; epidemia tyfusu i głód po wojnie; ewakuacja miejscowych wsi (Pojana Mikuli, Plesza, Nowy Soloniec); podpalenie kościoła w Pojana Mikuli;

[00:10:00, 01]
Przejście frontu i powrót do domu rodzinnego; epidemia tyfusu; ponowne małżeństwo ojca i decyzja o pozostaniu w Rumunii; Dom Polski przed wojną;

[00:15:00, 01]
Ponowne otwarcie Domu Polskiego po wojnie; mieszkańcy Nowego Solońca – polska wioska; głód po wojnie i praca w gospodarstwie;

[00:20:00, 01]
Brak możliwości odwiedzin Polski (wychowywanie dzieci, niepełnosprawność męża); zniszczenia we wsi po powrocie z ewakuacji; przygotowania do wyjazdu ze wsi;

[00:25:00, 01]
Powrót Polaków do wioski (z ewakuacji); ukończenie czterech klas szkoły w języku polskim; przyjazdy Polaków do Nowego Solońca (wycieczki z Polski);

[00:30:00, 01]
Odbudowa rodzinnego gospodarstwa po wojnie.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl