Portret Zygmunt Polaczek
Urodził się w 1921 roku w polskiej rodzinie w Nowym Sołońcu (Rumunia). Miał trzech braci. Na naukę uczęszczał do Domu Polskiego założonego w Nowym Sołońcu w 1929 roku. Po wybuchu wojny został wcielony do wojska, w którym służył przez cztery lata, głównie w oddziałach stacjonujących na terytorium Rumunii. W 1944 roku powrócił do rodzinnej miejscowości, a w roku następnym ożenił się z Polką. Wspólnie postanowili nie wyjeżdżać po wojnie do Polski. Odbudowali i prowadzili gospodarstwo w Nowym Sołońcu. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0206
data nagrania: 16.07.2006
długość nagrania: 00:47:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Nowy Sołoniec (Solonețu Nou)
autor nagrania: Bronowicki Michał
Polaczek Zygmunt
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0206_Polaczek_Zygmunt
Nowy Sołoniec przed wojną – Polska wioska; nauka w polskiej szkole; praca w dzieciństwie i ograniczone możliwości nauki; dwójka braci Zygmunta Polaczka;

[00:05:00, 01]
Brak świadomości wybuchu wojny i walk toczonych w Polsce; ewakuacja wsi po przyjściu frontu; wcielenie Zygmunta Polaczka do wojska;

[00:10:00, 01]
Wcielenie do armii w wieku 16 lat; wspomnienie ze służby wojskowej (przemieszczanie oddziałów);

[00:15:00, 01]
Służba na terytorium Rumunii; powrót z wojny do domu – spalone gospodarstwo; odbudowanie rodzinnego domu;

[00:20:00, 01]
Bombardowanie Nowego Sołońca w czasie walk frontowych; wcielanie miejscowych Polaków do wojska;

[00:25:00, 01]
Informacje o śmierci rodziców w czasie wojny; powrót jednego z braci; ślub w 1945 roku;

[00:30:00, 01]
Praca we własnym gospodarstwie; stosunek do pracy; osiedlenie się przodów Zygmunta Polaczka w Nowym Sołońcu; życie codzienne Polaków w Nowym Sołońcu; Dom Polski w Nowym Sołońcu;

[00:35:00, 01]
Powstanie Domu Polskiego przed wojną; przyjazd prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i budowa drogi; nauka w Domu Polskim; miejscowy kościół;

[00:40:00, 01]
Śmierć rodziców Franciszka Polaczka w czasie wojny; wyjazdy do Polski po wojnie i decyzja o pozostaniu w Nowym Sołońcu;

[00:45:00, 01]
Zainteresowanie sytuacją w Polsce; czytanie polskiej prasy.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl