Słobódka to mała miejscowość położona w rejonie brasławskim, na zachodniej Białorusi.
Przed wybuchem II wojny światowej wieś znajdowała się w granicach państwa polskiego, w ówczesnym powiecie brasławskim wchodzącym w skład województwa wileńskiego. Jednocześnie jako miejscowość przygraniczna stanowiła macierzysty garnizon Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Słobódka”. Obecnie we wsi mieszka niewielka liczba Polaków, którzy dobrze posługują się językiem polskim, a także zachowują tradycje narodowościowe i religijne.