Portret Aldona Karol
Urodziła się 2 stycznia 1924 w miasteczku Ikaźń w obwodzie witebskim. Jej rodzice, Antoni i Bronisława z domu Purwiń, mieli jednohektarowe gospodarstwo. Matka pracowała w gospodarstwie a ojciec dodatkowo pracował w żydowskiej piekarni w Brasławiu. Aldona Karol skończyła 4 klasy w szkole podstawowej w Ikaźni, tam też spędziła wojnę. Po wojnie pracowała w kołchozie oraz w przychodni zdrowia w Słobódce.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0351
data nagrania: 24.05.2007
długość nagrania: 01:16:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Słobódka (Słabodka)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Karol Aldona
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00; od początku] AHM_PnW_0351_Karol_Aldona_01
Rodzinna wieś - Ikaźń; niewielkie gospodarstwo posiadane przez rodziców; wyjazdy na targi/ bazary; nauka w szkole;

[00:05:00, 01]
Wspomnienie rodzeństwa - śmierć dwóch sióstr w dzieciństwie (stosunek do dzieci i śmierci);

[00:10:00, 01
Żydzi przed wojną - ich zajęcia; okres wojny i ukrywanie się części Żydów we wsi;

[00:15:00, 01]
Zagłada Żydów w czasie wojny; powrót do wspomnień związanych ze szkołą; nauka rachunków i czytania;

[00:20:00, 01]
Dzieci uczące się w klasie; wspomnienie organisty ze wsi; pójście na próbę chóru i informacja o wybuchu wojny;

[00:25:00, 01]
Losy miejscowego księdza - Józefa Franckiewicza (ukrywanie przez niego metryk kościelnych); tworzenie kołchozów po wojnie;

[00:30:00, 01]
Zamknięcie kościoła w Ikaźni po wojnie; zabranie figur z kościoła przez wiernych;

[00:35:00, 01]
Zamiana kościoła w magazyn zboża; wygląd budynku kościoła i jego dewastacja;

[00:40:00, 01]
Remont kościoła po roku 1990;

[00:00:00] AHM_PnW_0351_Karol_Aldona_02
Dalsza opowieść o losach kościoła; powrót do wspomnień związanych z wojną: wkroczenie Niemców do wsi; palenie wsi przez Niemców; okoliczni partyzanci;

[00:05:00, 02]
Partyzanci ukrywający się w okolicznych lasach;

[00:10:00, 02]
Losy powojenne; praca w kołchozie; wyjście za mąż; próba wyjazdu do Polski w latach 50.; przeprowadzka do Słobódki i przejście na emeryturę.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl