Urodził się w 1931 roku we wsi Obsa w woj. wileńskim II Rzeczpospolitej Polskiej jako jedyne dziecko Stanisławy i Stanisława Szymbelów. Rodzice posiadali 8-hektarowe gospodarstwo rolne, na którym pracowała cała rodzina. Stanisław Szymbel polską szkołę rozpoczął we wrześniu 1939 roku, naukę kontynuował pod okupacją sowiecką i niemiecką. II wojnę światową rodzina spędziła w rodzinnej wsi. Po wojnie Szymbelowie nie zdecydowali się na wyjazd do Polski. Ich niewielkie gospodarstwo zostało włączone do powstającego kołchozu. Stanisław Szymbel po skończeniu szkoły podstawowej, dostał powołanie do wojska. Służył na Dalekim Wschodzie, pracując m.in. w kopalni. Wrócił w rodzinne strony w 1956 roku i zaangażował się w odradzające się życie religijne skupione wokół kościoła w Słobódce i ks. Guskiego. Przez ponad 50 lat był zakrystianem w tymże kościele. Zatrudnił się na budowie szkoły w Obsie. Ożenił się, miał dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1504
data nagrania: 27.05.2007
długość nagrania: 01:08:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Słobódka (Słabodka)
autor nagrania: Madoń-Mitzner Katarzyna
Szymbel Stanisław
Streszczenie relacji z minutnikiem

Przedstawienie siebie i swojej rodziny, wybuch wojny we wrześniu 1939 roku, ucieczka polskich nauczycieli ze szkoły, wkroczenie Sowietów, nauka w rosyjskiej szkole, wojna niemiecko-rosyjska, ucieczka Sowietów, wkroczenie żołnierzy niemieckich; 0001, od początku

Początek okupacji niemieckiej, nauka w szkole w języku białoruskim, zdawanie obowiązkowych kontyngentów, powstanie sowieckiej partyzantki antyniemieckiej; 0001, 5 min

Egzekucje na partyzantach i ludności cywilnej, zakopywanie w pobliskiej żwirowni; 0001, 10 min

Atak oddziałów partyzanckich na komendanturę niemiecką w Obsie, nadejście frontu w 1944 roku, ucieczka Niemców; 0001, 15 min

Strzelanina w kościele podczas mszy pomiędzy sowieckimi partyzantami a grupą niemieckich żołnierzy; 0001, 20 min

Wkroczenie Armii Czerwonej do Obsa, okres powojenny, nauka w sowieckiej szkole, służba wojskowa na Dalekim Wschodzie, powrót z wojska i związanie się z miejscowym kościołem; 0001, 25 min

Życie religijne w Słobódce po wojnie, odbudowa kościoła, działalność księdza Guskiego; 0001, 30 min

Zatrudnienie Stanisława Szymbela przy budowie szkół w Obsie i okolicy, służba w kościele jako kościelny od 1956 roku, założenie własnej rodziny; 0001, 35 min

Wspomnienie dotyczące rodziców i dużej rodziny (ciotki, wujkowie), praca przy gospodarstwie rolnym, historia majątku nad jeziorem przy którym znajdowało się gospodarstwo Szymbelów; 0002, od początku

Przyczyny pozostania rodziny na Białorusi, zabranie gospodarstwa rodziców do kołchozu i praca tam; 0002, 5 min

Defilada wojskowa z udziałem garnizonu KOP „Słobódka” w święto Wniebowzięcia w 1939 roku, msza polowa i inscenizacja bitwy ze Szwedami; 0002, 10 min

Używanie w domu języka białoruskiego, zaczytywanie się Stanisława Szymbela w książkach Henryka Sienkiewicza, religijność; 0002, 15 min

Wieś Obsa przed wojną, los Żydów z Obsa w czasie wojny (getto w Brasławiu); 0002, 20 min

Zbiorowe mogiły Żydów za Brasławiem, strach przed miejscową policją za czasów okupanta niemieckiego, losy kościołów w Obsie i Słobódce po wojnie; 0002, 25 min

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl