Portret Władysław Karol
Urodził się 28 stycznia 1926 w Łuniach koło Słobódki na Brasławszczyźnie. Rodzice mieli pięciohektarowe gospodarstwo. Przed wojną  Władysław Karol skończył sześć klas polskiej szkoły powszechnej. W 1944 roku, po drugim wkroczeniu Sowietów został zmobilizowany i wywieziony w głąb Rosji. Dostał się do 2. Armii Wojska Polskiego. Brał udział w forsowaniu Nysy Łużyckiej. Koniec wojny zastał go w czeskiej Pradze. Potem ponad rok uczestniczył w walkach  z UPA, w okolicach Sieniawy i Malawy. Następnie uczył się w Krakowie w szkole kierowców samochodowych. Po zakończeniu służby wojskowej w 1947 roku  wrócił w rodzinne strony, na sowiecką Białoruś. W roku 1948 został wysłany do wyrębu lasu w Karelii. Po powrocie w 1949 roku, pracował w kołchozie, jako brygadier, a następnie jako buchalter. Był też mechanikiem w suszarni ziemniaków oraz kierowcą. Przez 10 lat zatrudniony był w szkole w Słobódce, jako nauczyciel pracy, później jako dezynfektor w szpitalu psychiatrycznym. Ożenił się w 1952 roku, miał dwoje dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0398
data nagrania: 27.05.2007
długość nagrania: 00:38:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Słobódka (Słabodka)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Karol Władysław
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00; od początku] AHM_PnW_0398_Karol_Wladyslaw_01
Ukończenie 6 klas przed wojną; wybuch wojny i wkroczenie Sowietów; wcielenie do wojska; wcielenie do 2. Armii Polskiej (przejazd do Białegostoku, otrzymanie umundurowania);

[00:05:00, 01]
Walki na froncie; walki prowadzone z UPA w okolicach Sieniawy i Malawy; zamieszkanie w Krakowie i nauka na kierowcę samochodowego; zwolnienie z wojska w 1947 roku i powrót w rodzinne strony;

[00:10:00, 01]
Praca przy wyrębie lasu w Karelii; powrót do domu; praca w kołchozie; powrót do wspomnień sprzed wojny: nauka w szkole, rodzeństwo; wspomnienia dotyczące wybuchu wojny;

[00:15:00, 01]
Zagłada Żydów z Brasławia i Słobódki; służba wojskowa w czasie wojny; wcielenie do polskiej armii;

[00:20:00, 01]
Walki frontowe - forsowanie Nysy; decyzja o powrocie w rodzinne strony po zwolnieniu ze służby wojskowej - przyczyny (nadzieja na możliwość powrotu do Polski z rodziną); życie religijne po wojnie;

[00:25:00, 01]
Życie codzienne po wojnie; ślub i narodziny dzieci.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl