Łohiszyn to miejscowość położona 20 kilometrów od Pińska, na historycznym Polesiu. Obecnie znajduje się na Białorusi, w rejonie pińskim, obwodzie brzeskim. Za czasów II Rzeczpospolitej było to miasto, obecnie bardziej przypomina wieś. Żyje tam nadal dość dużo Polaków, skupionych głównie wokół kościoła katolickiego. Aktualnie liczy nieco ponad 2500 mieszkańców, choć sto lat temu było ich 4000.
Jeszcze w XIX w. w miasteczku przeważała ludność wyznania rzymskokatolickiego, mieszkało tam także wielu Żydów. Prawa miejskie Łohiszyn otrzymał z rąk króla Władysława IV w 1643 roku. W okresie istnienia Wielkiego Księstwa Litewskiego miasto należało do wielkich rodów książęcych — Radziwiłłów, Ogińskich, a następnie Druckich-Lubeckich. W XVII wieku Albrecht Stanisław Radziwiłł, ówczesny starosta piński, ufundował tam kościół rzymskokatolicki. W 1919 roku Łohiszyn był polem polsko-bolszewickich zmagań —biegła tamtędy prowadzona przez gen. Antoniego Listowskiego ofensywa mająca na celu zdobycie Łunińca. W kwietniu 1919 Łohiszyn został bez większych walk zajęty przez 2 Batalion 34 Pułku Piechoty. Ów pułk właśnie z Łohiszyna przypuścił decydujące, zakończone sukcesem natarcie na Łuniniec. W II Rzeczpospolitej Polskiej Łohiszyn utracił prawa miejskie (w kwietniu 1934). Tak jak cały wschodni obszar II RP, także Łohiszyn 17 września 1939 padł ofiarą agresji sowieckiej. Niemcy wkroczyli do miasta w 1941 roku. W 1944 roku miasteczko zostało powtórnie zajęte przez Sowietów i wcielone do Białoruskiej SRR. Od 1991 roku Łohiszyn wchodzi w skład niepodległej Białorusi. W miasteczku do dziś mieszka wielu Polaków. Życie polskiej mniejszości w Łohiszynie skupia się wokół kościoła katolickiego, gdzie msze odprawiane są w języku polskim. W łohiszyńskim kościele znajduje się słynący łaskami obraz Najświętszej Marii Panny, do którego odbywają się liczne —głównie polskie —pielgrzymki. Polacy mieszkający w Łohiszynie utrzymują stały kontakt z polskimi organizacjami w Pińsku, głównie z działającym tam oddziałem Polskiej Macierzy Szkolnej.

Alina Szamruchiewicz