Portret Anna Pryputniewicz
Urodziła się 8 kwietnia 1924 w Łohiszynie, jako jedno z sześciorga dzieci Magdaleny z d. Polanowicz i Jana Pryputniewiczów. Przed wojną ukończyła 7 klas szkoły powszechnej. W czasie wojny ich dom został spalony i zmuszeni byli korzystać z pomocy sąsiadów. Ukrywała się przed wywozem na roboty do Niemiec. Po zakończeniu wojny pracowała przez pięć lat jako opiekuna dziecka, a następnie jako pomoc w prokuraturze. Przez większą część życia pracowała w kołchozie. Całe życie spędziła w Łohiszynie. Nie wyszła za mąż, mieszkała z siostrą.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0719
data nagrania: 10.05.2008
długość nagrania: 01:14:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Łohiszyn (Łahiszyn)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Pryputniewicz Anna
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa (szkoła, praca w gospodarstwie po zajęciach w szkole) – 001, 01.35 min

Okupacja niemiecka (spalenie ich domu przez okupanta, ciągłe zmiany miejsca zamieszkania, warunki życia, budowa nowego domu, Kozacy we wsi, chowanie się przed wywózką na roboty) – 001, ok. 2 min

Wejście Sowietów (relacje z Rosjanami) – 001, ok. 5 min

Życie po wojnie (warunki życia, jedzenie, praca opiekunki u rodziny doktora, problemy ze znalezieniem pracy, praca w kołchozie i prokuraturze, problemy z uzyskaniem emerytury) - 001, ok. 6 min

Obecne życie (o śmierci siostry) – 001, ok. 9 min

Dom rodzinny (budowa domu, prace koło domu, Łahiszyn,) – 001, ok.10 min

Obecne życie – 001, ok. 13 min

Łahiszyn przed wojną (pochodzenie rodziców, stosunki między narodowościami zamieszkującymi Łahiszyn, język polski w Łahiszynie, religijność) – 001, ok. 15 min

Szkoła (nauczyciele polscy, zajęcia, stosunki między uczniami katolikami, prawosławnymi i Żydami) - 001, ok. 18 min

Żydzi we wsi – 001, ok. 20 min

Życie codzienne przed wojną (katolickie organizacje, niedziele i święta, spędzanie czasu po pracy, zabawy) – 001, ok. 23 min

Wybuch wojny i okupacja sowiecka (koniec edukacji, praca, stosunek Rosjan do ludzi ze wsi, wywózki) - 001, ok. 30 min

Okupacja niemiecka (życie codzienne pod okupacją, getto w Łahiszynie, grabinie mienia żydowskiego, partyzanci) - 001, ok. 35 min

Życie po wojnie (brak pieniędzy, po wojnie żyło się gorzej (002), praca w kołchozie, kościół we wsi, przyjazd księdza po 1956 roku, o pierwszym księdzu po wojnie, religijność przed 1956 rokiem, święta państwowe, wycieczki) - 001, ok. 43. min

Historia obrazu z kościoła (ukrywanie w sowieckich czasach, koronacja) – 002, ok. 2 min

Piosenki i pieśń religijna – 002, ok. 20 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl