Kriwoszejno to niewielka osada w Rosji, położona na północny zachód od Tomska. Wieś zasiedlona jest głównie przez Rosjan, jednak część jej mieszkańców stanowią potomkowie polskich osadników, którzy przybyli na Syberię na przełomie XIX i XX wieku.
Osoby z polskimi korzeniami w małym stopniu posługują się tam językiem przodków. Jedynie starsze pokolenie rozumie język polski, który najczęściej używany jest podczas katolickich świąt kościelnych. Młodsza generacja migruje z Kriwoszejna do większych syberyjskich miast, głównie do akademickiego ośrodka w Tomsku. Liczbę Polaków żyjących obecnie w Kriwoszejnie szacuje się na 10–15 procent mieszkańców miejscowości.