Portret Nina Romanowska
Urodziła się 8 stycznia 1929 we wsi Pietropawłowka na Syberii (obwód tomski), w rodzinie pochodzenia polskiego. Miała dziewięcioro rodzeństwa. Matka Niny Romanowskiej przyjechała z Polski na Syberię z rodziną jako siedmioletnie dziecko, ojciec urodził się na Syberii, Polakami byli jego dziadkowie. W 1938 roku ojciec został wraz z innymi mężczyznami z wioski aresztowany przez NKWD jako „wróg ludu” i nigdy nie wrócił. Nina Romanowska skończyła 4 klasy szkoły podstawowej, po czym rozpoczęła pracę w kołchozie, następnie w sowchozie. Po wojnie pracowała przez 4 lata przy wyrębie lasu. W roku 1952 wyszła za mąż, za Polaka. W 1970 roku sowchoz został zlikwidowany, Nina Romanowska z mężem i dziećmi przeprowadziła się do Kriwoszejna.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0481
data nagrania: 13.07.2007
długość nagrania: 00:47:00
kraj: Rosja
miejscowość: Kriwoszejno
autor nagrania: Nowicka Hanna
Romanowska Nina
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0481_Romanowska_Nina_01
Dzieciństwo Niny Romanowskiej i aresztowanie ojca w 1938 roku; początek wojny w 1941 roku; praca przy spławianiu drewna;

[00:05:00, 01]
Wyżywienie w czasie wojny (jedzenie pokrzywy); polepszenie warunków w kołchozach po wojnie; miejsce narodzin (wieś Petropawłowka); aresztowanie mężczyzn z wioski w 1938 roku;

[00:10:00, 01]
Przyjazd NKWD do wsi i aresztowanie ojca; przeszukanie domu przez NKWD; warunki życia po aresztowaniu ojca; praca w kołchozie i brak wypłat w pieniądzach;

[00:15:00, 01]
Rodzaje prac wykonywanych w kołchozie; ukończenie 4 klas szkoły podstawowej; wspomnienie wuja mieszkającego w tej samej wsi; zajęcie wuja – krawiectwo; wieści o rozstrzelaniu ojca (lata 50.);

[00:20:00, 01]
Początek wojny (1941 rok) i zabieranie mężczyzn do wojska; wcielenie dwóch starszych braci do wojska; śmierć siostry podczas wycinki lasu; praca w lesie przy wycince drzew;

[00:25:00, 01]
Mieszkanie w baraku w lesie; brak pieniędzy za pracę – wynagrodzenie w chlebie (okres wojny); przyuczanie się siostry do zawodu traktorzystki; przekształcenie kołchozu w sowchoz;

[00:30:00, 01]
Praca wykonywane w kołchozie; zamknięcie szkoły i sklepu na wsi i wyjazd do Kriwoszejna (lata 70.); katolickie wychowanie w domu;

[00:35:00, 01]
Rozmowy w domu w języku rosyjskim; dobrowolny przyjazd matki Niny Romanowskiej na Syberię; małżeństwo z Polakiem;

[00:40:00, 01]
Koniec wojny i Dzień Zwycięstwa; zebranie w kołchozie i ogłoszenie śmierci Stalina; poprawa warunków życia po śmierci Stalina; aresztowania za niepłacenie podatków;

[00:45:00, 01]
Zaopiekowanie się przez rodzinę Niny Romanowskiej inną rodziną (po aresztowaniu matki); chrzest w kościele.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl