Radłowice to niewielka wieś położona w okolicach Sambora na Ukrainie. Liczy około 4 tysięcy mieszkańców, z których mniejszą część stanowią Polacy – przedwojenni właściciele ziemscy i ich potomkowie.
Wiele polskich rodzin wyjechało z Radłowic podczas powojennej akcji repatriacyjnej, jednak znaczna ich liczba pozostała i nadal zamieszkuje rejon Sambora. W okresie II wojny światowej Radłowice były obszarem zintensyfikowanych działań partyzantki UPA, która wymordowała część osób pochodzenia polskiego. Obecnie we wsi pozostała jedynie starsza generacja Polaków, dobrze posługujących się językiem ojczystym i mocno związanych z parafią katolicką w Samborze.