Pikieliszki są niewielką miejscowością położoną na Litwie, około 20 kilometrów na północ od Wilna.
Polacy stanowią większość liczącej około 1 tysiąca osób społeczności Pikieliszek. Do 1939 roku Pikieliszki znajdowały się w granicach II Rzeczpospolitej (województwo wileńskie). W dobrach, należących wcześniej do rodziny Pisanków, od 1930 roku rezydował w okresie letnim marszałek Józef Piłsudski, który przejął rozparcelowany uprzednio majątek. Obecnie w Pikieliszkach mieszkają Polacy, którzy nie zostali repatriowani z ZSRR po II wojnie światowej. Wśród nich najwięcej jest przedstawicieli starszego pokolenia, dobrze posługującego się językiem polskim i zachowującego polskie tradycje narodowościowe.

historie ludzi