Urodził się w 1932 roku w Wilnie. W rodzinnym mieście ukończył sześcioklasową szkołę powszechną. We wrześniu 1944 roku rozpoczął naukę w gimnazjum. W 1951 roku, po skończeniu szkoły średniej, wziął udział w półrocznych kursach pedagogicznych przygotowanych przez litewskie Ministerstwo Oświaty. Następnie pracował przez rok w szkole w rejonie solecznickim, skąd został powołany do wojska. Przez dwa lata służył w piechocie w obwodzie kaliningradzkim. Po powrocie pracował w redakcji gazety rejonowej w miasteczku Wielis. Pełnił tam funkcję tłumacza z języka litewskiego. Następnie rozpoczął studia w Instytucie Nauczycielskim w Nowej Wilejce na kierunkach biologia i geografia. W 1958 roku ukończył Instytut i rozpoczął pracę w szkole, gdzie poznał swoją przyszłą żonę. W latach 1963-1988 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły w Pikieliszkach.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0126
data nagrania: 19.09.2006
długość nagrania: 01:36:00
kraj: Litwa
miejscowość: Pikieliszki (Pikeliškės)
autor nagrania: Kazimierczuk Sergiusz
Borejka Ryszard
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] _AHM_PnW_0126_Borejka_Ryszard_01
Dziecięce wspomnienia z okresu II wojny światowej; wkroczenie Armii Czerwonej do Wilna i trwające tam walki;

[00:05:00, 01]
Wojenne zniszczenia w Wilnie; przebieg okupacji sowieckiej i niemieckiej;

[00:15:00, 01]
Represje wobec Żydów; powstaniu getta wileńskiego;

[00:20:00, 01]
Ponowne wkroczenie Armii Czerwonej do Wilna; walki w ramach operacji „Ostra Brama”; represje wobec żołnierzy polskiego podziemia zbrojnego;

[00:25:00, 01]
Sytuacja polskiego szkolnictwa w rejonie wileńskim po II wojnie światowej;

[00:30:00, 01]
Edukacja i decyzja o byciu nauczycielem; kursy zawodowe przygotowujące do roli nauczyciela; wezwanie do obycia służby wojskowej;

[00:35:00, 01]
Służba w Armii Radzieckiej w obwodzie kaliningradzkim;

[00:40:00, 01]
Sowietyzacja; próby zachowania polskiej tożsamości i tradycji;

[00:45:00, 01]
Realia szkolnictwa w systemie komunistycznym; studia w Instytucie Pedagogicznym w Nowej Wilejce,

[00:50:00, 01]
Poznanie przyszłej żony; praca w funkcji wicedyrektora szkoły w Nowej Wilejce.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl