Łopie to niewielka miejscowość położona na Wileńszczyźnie.
Do 1939 roku znajdowała się na terytorium II Rzeczpospolitej. W okresie II wojny światowej Łopie znalazły się w granicach administracyjnych kolejno Litwy, ZSRR, Niemiec i ponownie ZSRR. Podczas powojennej akcji repatriacyjnej z osady przesiedlono większość ludności polskiej. Obecnie wieś zamieszkuje kilkanaście polskich rodzin, głównie starsze pokolenie, na co dzień posługujące się językiem polskim i zachowujące polskie tradycje.

historie ludzi