Portret Jadwiga Gojlewicz
Urodziła się 20 listopada 1929 we wsi Lepszyszki, w gminie Łopie. Wojnę spędziła w Lepszyszkach. Rodzice mieli 20 ha gospodarstwo, po utworzeniu kołchozu zostało im 10 ha. Jadwiga Gojlewicz ukończyła 4 klasy szkoły powszechnej, po wojnie przez pół roku uczęszczała do polskiej szkoły w Kownie, później uczyła się w szkole litewskiej. Należała do zuchów, potem do harcerstwa. Po wyjściu za mąż w 1948 roku przeprowadziła się do wsi męża, Wielkich Łop. Miała czworo dzieci. Polskę odwiedziła raz.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0422
data nagrania: 26.06.2007
długość nagrania: 01:39:00
kraj: Litwa
miejscowość: Łopie (Lapės)
autor nagrania: Filipkowski Piotr
Gojlewicz Jadwiga
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0422_Gojlewicz_Jadwiga_01
Rodzinna wieś Lepszyszki; mieszkanie w rodzinnej wsi do1948 roku (wyjście za mąż);

[00:05:00, 01]
Przeprowadzka do domu męża w jego rodzinnej wsi, Wielkich Łopiach; decyzja władz o okupienie gospodarstwa i przekazanie dwóch mieszkań w Kownie w zamian;

[00:10:00, 01]
Praca na roli przez całe życie; śmierć męża w 2006 roku; opowieść o losach męża - jego udział w Armii Krajowej; pobyt męża w więzieniu w Grodnie w czasie wojny;

[00:20:00, 01]
Opowieść o losach rodziców; rodzeństwo; praca na roli;

[00:35:00, 01]
Wybuch wojny; wrażenie związane z żołnierzami: sowieckimi i niemieckimi; wizyta Niemców w chatach i dawanie im żywności;

[00:45:00, 01]
Nauka w szkole; relacje z Litwinami; nauka w szkole w Wilnie po wojnie;

[00:00:00] AHM_PnW_0422_Gojlewicz_Jadwiga_02
Powstawanie kołchozów po wojnie; opowieść o jedynej wizycie w Polsce; wrażenia związane z pobytem w Polsce;

[00:05:00, 01]
Marzenia o zobaczeniu całej Polski; refleksja o tożsamości.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl