Portret Irena Burcz
Urodziła się w 1937 roku w wiosce Dojlidki na Kresach Wschodnich (woj. nowogródzkie, II RP). Miała trzech starszych braci. Skończyła dwie klasy szkoły powszechnej, lecz musiała zrezygnować z nauki aby pracować w rodzinnym gospodarstwie, a następnie kołchozie. Ojca Ireny Burcz aresztowano w 1950 roku. Za rzekomą pomoc partyzantom dostał wyrok 25 lat więzienia. Po 7 latach został uniewinniony. W 1957 roku wrócił do Dojlidek znajdujących się w granicach Białoruskiej SRR. W 1960 roku Irena Burcz wyszła za mąż. Rok po ślubie wraz z mężem przeniosła się do Trokiel, gdzie przez kolejne lata pracowała w kołchozie. Urodziła trzech synów. Brała udział w odbudowywaniu kościoła w Trokielach. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2561
data nagrania: 01.10.2011
długość nagrania: 00:39:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Trokiele (Trakieli)
autor nagrania: Piłat Anna
Burcz Irena
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] Burcz_Irena_AHM_PnW_2561_01
Wspomnienia z dzieciństwa; spalenie domu w czasie wojny; przerwanie edukacji i pomoc przy gospodarstwie po zabraniu ojca przez Sowietów; działalność partyzantki polskiej; zabranie i uwięzienie ojca za rzekome udzielenie pomocy partyzantom; otrzymanie wyroku 25 lat łagrów; ciężka sytuacja rodzinna; uniewinnienie i zwolnienie ojca z więzienia; wyjście za mąż w 1960;

[00:05:00]
Narodziny dzieci w latach 60.; zamknięcie kościołów; potajemne chrzciny i komunia dzieci; losy kościoła w Trokielach w czasach Związku Radzieckiego;

[00:10:00]
Strach rodziny przed wywózką z powodu aresztowania ojca; wywożenie do ZSRR Polaków z okolicznych wsi; refleksja Ireny Burcz na temat działalności polskiej partyzantki, związek księdza z Trokiel z partyzantami;

[00:15:02]
Opis aresztowania ojca przez władze komunistyczne; kolektywizacja wsi Dojlidki;

[00:20:02]
Samodzielna nauka mówienia i pisania po polsku; pochodzenie rodziców i męża; strach ludności cywilnej przed partyzantami;

[00:25:05]
Edukacja Ireny Burcz po wojnie w szkole białoruskiej; przerwanie nauki i praca w kołchozie;

[00:30:02]
Radzenie sobie z trudną sytuacją materialną po aresztowaniu ojca;

[00:35:10]
Dalsze losy synów Ireny Burcz; przytoczone przez Irenę Burcz wspomnienia ojca z wojny sowiecko-niemieckiej w Dojlidkach; opis przedwojennych zabaw i tańców.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl