Urodziła się w 1929 roku we wsi Rosochacz, niedaleko Kołomyi. Rodzice - Piotr i Anna zajmowali się gospodarstwem rolnym. W domu rozmawiano w języku ukraińskim. W czasie wojny ojciec został wcielony do armii. Po wojnie rodzice Katarzyny Brodziak nie zdecydowali się na wyjazd do Polski. Katarzyna Brodziak przez 36 lat pracowała w fabryce w Kołomyi. W 1946 roku wyszła za mąż, urodziła dwójkę dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2496
data nagrania: 22.07.2011
długość nagrania: 01:14:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Kołomyja
autor nagrania: Pałka Jarosław
Brodziak Katarzyna
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2496_Brodziak_Katarzyna_01
Dzieciństwo w Rosochaczu; opowieść o rodzicach; rozmowy w domu w j. ukraińskim;

[00:05:00, 01]
Rodzinna wieś; miejscowy kościół;

[00:10:00, 01]
Wcielenie ojca do armii w czasie wojny; opis rodzinnego domu;

[00:15:00, 01]
Decyzja o pozostaniu na Ukrainie po wojnie; wcielenie gospodarstwa rolnego do kołchozu;

[00:20:00, 01]
Rozpoczęcie nauki w szkole przed wojną;

[00:25:00, 01]
Znajomość modlitw w j. polskim; posługiwanie się j. ukraińskim na co dzień;

[00:30:00, 01]
Życie religijne;

[00:35:00, 01]
Rodzina Katarzyny Brodziak; poznanie przyszłego męża i ślub w 1946 roku;

[00:40;00, 01]
Praca w fabryce szczotek przez 36 lat - do emerytury;

[00:45:00, 01]
Zamknięcie kościoła w Kołomyi;

[00:00:00] AHM_PnW_2496_Brodziak_Katarzyna_02
Rodzina mieszkająca w Polsce;

[00:05:00, 02]
Okres II wojny światowej; wspomnienie żołnierzy;

[00:10:00, 02]
Warunki życia podczas okupacji niemieckiej;

[00:15:00, 02]
Miejscowi partyzanci; zagłada Żydów z Kołomyi;

[00:20:00, 02]
Kolektywizacja i powstanie kołchozów po wojnie; praca w gospodarstwie przed wojną - wypasanie krów.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl