Urodził się 9 września 1940 roku w Kołomyi w rodzinie polskiej. Ojciec, Józef Feliks, pochodził z Kołomyi, matka, Elżbieta Karmarenko, z Tyszkowic. Miejscowi nacjonaliści donieśli na ojca na Gestapo. Ojciec został aresztowany w 1942 roku, a następnie rozstrzelany we wsi Szypowce. Matka została z czwórką nieletnich dzieci. Stanisław Baraniuk odbył powszechną służbę wojskową, z powodu problemów ze znalezieniem pracy, zdecydował się na zawodową służbę w lotniczej jednostce wojskowej w Kołomyi. Był zatrudniony jako kierowca ciężarówki wojskowej. Po odbyciu 10-cio miesięcznego szkolenia w okolicach Woroneża w Rosji zajmował się również produkcją tlenu dla lotników. Z powodu pracy w wojsku nie mógł odwiedzać rodziny w Polsce. W 1964 roku ożenił się ze rusyfikowaną Niemką, urodziły się im dwie córki. W lotniczej jednostce wojskowej przepracował 27 lat. W 1971 roku uległ wypadkowi samochodowemu i po długiej rehabilitacji przeszedł na emeryturę. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2494
data nagrania: 22.07.2011
długość nagrania: 01:09:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Kołomyja
autor nagrania: Baraniuk Stanisław
Pałka Jarosław
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00, 01] AHM_PnW_ 2494_Baraniuk_Stanisław_01
Przedstawienie się, data i miejsce urodzenia, pochodzenie rodziców; aresztowanie ojca w 1942 roku przez Gestapo; uwięzienie ojca i rozstrzelanie we wsi Szypowce; rodzeństwo; sytuacja rodziny po śmierci ojca;

[00:05:00, 01]
Trudności w utrzymaniu rodziny po śmierci ojca (zarobkowanie rodzeństwa); warunki życia i kłopoty z aprowizacją; dowiedzenie się matki o zamordowaniu jej rodziców przez banderowców; ucieczka ciotki z rodzinnej wsi, a następnie jej oraz kuzynów wyjazd do Polski; stan zdrowia matki; przygotowania rodziny do wyjazdu do Polski; decyzja o pozostaniu w Kołomyi; kolejna fala repatriacji w 1956 roku i pozostanie na Ukrainie;

[00:10:00, 01]
Powołanie do wojska; wstąpienie do zawodowej służby w jednostce wojskowej w Kołomyi; podjęcie pracy jako kierowca w wojsku; wątpliwości dotyczące opowiedzenia o typach samolotów stacjonujących w jednostce;

[00:15:00, 01]
Produkowanie i transportowanie acetylenu i tlenu dla lotników; szkolenie w Rosji;

[00:20:00, 01]
Brak pozwolenia na służbowy wyjazd do Polski; służba brata stryjecznego w wojsku polskim w stopniu pułkownika i jego praca w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie; inwigilowanie pracowników jednostki w Kołomyi; przyjęcie propozycji służbowego wyjazdu do Afganistanu; uciążliwości pracy w wojsku; załatwienie przez żonę mieszkania spółdzielczego;

[00:25:00, 01]
Zasady i warunki pracy w wojsku; służbowe wyjazdy na żniwa w Kazachstanie; zagrożenia związane z pracą przy produkcji tlenu;

[00:30:00, 01]
Praca przy samolotach transportowych;

[00:00:00, 02] AHM_PnW_ 2494_Baraniuk_Stanisław_02
Obsługiwanie samolotów transportowych; propaganda polityczna w czasach rządów Chruszczowa i podleganie instruktażom politycznym i taktycznym w miejscu pracy; refleksje na temat rozwiązania Układu Warszawskiego i rozpadu Związku Radzieckiego;

[00:05:00, 02]
Refleksje na temat wydarzeń na Węgrzech w 1956 roku, wydarzeń w Polsce w 1980 i 1981 roku; tożsamość narodowa i poczucie bycia Polakiem; wspomnienie kontaktu z Ukraińcami przesiedlonymi do USRR z terenów Polski w ramach Akcji „Wisła” i niechętny stosunek przesiedlonych do miejscowych Polaków; brak dostępu wspólnoty katolickiej w Kołomyi do kościoła, celebracja świąt religijnych w domu; podleganie agitowaniu i namowom do wstąpienia do partii;

[00:10:00, 02]
Otwarcie kościoła w Kołomyi w 1990 roku; poczucie własnej przynależności religijnej; pochodzenie i wyznanie religijne żony, dzieje jej rodziny; odnowienie tradycji innych wyznań religijnych w Kołomyi; zawarcie związku małżeńskiego; urodzenie się córek; życie małżeńskie córek;

[00:15:00, 02]
Życie religijne społeczności katolickiej w Kołomyi (kłopoty finansowe z utrzymaniem kościoła, działania miejscowej polskiej wspólnoty wiernych); posługiwanie się językiem polskim i nauka tego języka w domu rodzinnym (słuchanie audycji radiowych w języku polskim), oraz w życiu dorosłym (słuchanie „Głosu Ameryki”); posłanie wnuka do polskiej szkoły;

[00:20:00, 02]
Refleksje na temat obywatelstwa i narodowości współczesnych mieszkańców Ukrainy; pochodzenie żony; wspomnienie matki i rodzinnego domu; pobyt w szpitalu po wypadku samochodowym w 1971 roku; okoliczności wypadku;

[00:25:00, 02]
Odejście z wojska z powodu urazów powstałych w wyniku wypadku; repatriacyjne wyjazdy Polaków w latach 40.; wspomnienie czasów szkolnych i trudności z nauką języka ukraińskiego; powody podjęcia pracy w wojsku i benefity związane z tym zatrudnieniem; wspomnienie tragicznych losów bliskich; trudne życie matki i jej śmierć;

[00:30:00, 02]
Refleksje na temat trudnego dzieciństwa (doświadczenie biedy, problemy z nauką w szkole ukraińskiej); zabawy dziecięce; stosunki między Polakami a Ukraińcami w Kołomyi; wyjazdy do Polski po przejściu na emeryturę i przyjazdy do Kołomyi członków rodziny z Polski;

[00:35:00, 02]
Utrzymywanie kontaktów z rodziną w Polsce; trudności w odnalezieniu grobów rodziców ojca pochowanych w Kołomyi; obawa matki przed podjęciem poszukiwań miejsca pochówku jej rodziców; służba ojca w polskim wojsku w latach 20. XX wieku.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl