Urodziła się 13 marca 1934 w Bohorodczanach w województwie stanisławowskim. Córka Zuzanny z d. Niemczyk i Józefa Danyłko, Ukraińca, który był szewcem w Bohorodczanach. Miała czworo rodzeństwa. Przez dwa lata uczęszczała do szkoły powszechnej we Lwowie, gdzie w roku 1943/44 ukończyła drugą klasę, mieszkała u dziadków – Julii Niemczyk i Jana Bełuty (Niemczyka) we Lwowie. Dziadek pracował jako pomocnik w pałacu arcybiskupa, babcia pracowała u księdza jako kucharka. II wojnę światową przeżyła we Lwowie. Po zakończeniu wojny, dziadkowie wyjechali do Krakowa, rodzice zostali w Bohorodczanach, gdzie Irena ukończyła klasy 4-8. Pracowała 40 lat w drukarni, wyszła za mąż za Ukraińca. Urodziła dwie córki.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2457
data nagrania: 25.07.2011
długość nagrania: 00:56:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Bohorodczany
autor nagrania: Czapigo Dominik
Krycun Irena
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00, 01] AHM_PnW_2457_Krycun_Irena_01
Dane osobowe; pochodzenie i nauka w szkole w Bohorodczanach; praca dziadka od 1935 roku w pałacu arcybiskupa we Lwowie przy ulicy Sikorskiego, w funkcji pomocnika (wydawanie wina i świec księżom); nauka Ireny Krycun w szkole we Lwowie w czasie II wojny światowej; wyjazd do Bohorodczan na wakacje i pozostanie; przyjazd babci do Lwowa i ślub z dziadkiem; opis rodziny męża Ireny Krycun, mieszkającej w Koszalinie; wspomnienie wyjazdów do rodziny w Koszalinie;

[00:05:18, 01]
Chodzenie do kościoła we Lwowie; pójście do I komunii; wyjazd dziadków do Krakowa; pochowanie dziadków, ciotek na cmentarzu w Krakowie; przyjazdy syna ciotki w odwiedziny do Ireny Krycun; utrzymywanie kontaktów z rodziną męża w Koszalinie; pochodzenie matki Zuzanny z d. Niemczyk oraz babci Julii i jej rodziny: dwóch braci, z których jeden miał na imię Józef, był polskim oficerem, mieszkał we Lwowie; rozstrzelanie syna Józefa w czasie okupacji niemieckiej; wyjazd Józefa do Polski; mieszkanie Ireny Krycun u babci we Lwowie, w pałacu arcybiskupa przy ul. Czarnieckiego we Lwowie; nauka w szkole przez okres 2 lat; praca dziadka Jana Bałuty u arcybiskupa;

[00:10:00, 01]
Praca babci u księdza jako kucharka; poznanie dziadka; opis pałacu arcybiskupa we Lwowie; charakterystyka mieszkańców pałacu; wspomnienie lat dzieciństwa spędzonych w pałacu arcybiskupa przy ulicy Czarnieckiego: zabranie Ireny Krycun przez babcię od rodziców z Bohorodczan; życie codzienne we Lwowie; uczęszczanie do szkoły we Lwowie; chodzenie na procesje kościelne;

[00:15:00, 01]
Życie codzienne we Lwowie; towarzyszenie dziadkowi w czasie roznoszenia prasy; charakterystyka Lwowa; wspomnienie kościoła i dominikanów; wspomnienie procesji kościelnych urządzanych w maju; opis rodziny męża w Koszalinie; prezentowanie fotografii rodzinnych; opis rodzeństwa: trzech sióstr (Maryjka, Wanda, Roma) i brata (Józef);

[00:20:00, 01]
Charakterystyka Bohorodczan przed II wojną światową; obecność Żydów; procesje z kościoła i cerkwi; wspomnienie okresu wojennego we Lwowie; wydawanie żywności na kartki (chleb, cukier, mydło); praca i pensja dziadka; wspomnienie niemieckiego szpitala we Lwowie; wkroczenie wojsk sowieckich i ucieczki Niemców ze Lwowa; przyjazd do Bohorodczan po wojnie; morderstwa w lesie; wyjazdy księży do Polski;

[00:25:00, 01]
Podarowanie pudełeczka i różańca przez arcybiskupa; charakterystyka sióstr zakonnych, siostry przełożonej; chodzenie na nieszpory; rozmowy Ireny Krycun z chłopcem żydowskim; utworzenie szpitala przez Niemców; ucieczka Niemców przed wkroczeniem wojsk sowieckich do Lwowa; wyjazd księży do Krakowa, do Polski;

[00:30:00, 01]
Wyjazd dziadków do Krakowa w roku 1944/45; wyjazdy rodziny Ireny Krycun na grób dziadka i babci w Krakowie; pozostanie po wojnie w Bohorodczanach; pochodzenie ojca Ukraińca Józefa Danyłko; praca matki na gospodarstwie; opis domu rodzinnego w Bohorodczanach (pokój z kuchnią);

[00:35:15, 01]
Obchodzenie świąt katolickich i prawosławnych ze względu na polsko-ukraińskie pochodzenie rodziny Ireny Krycun; chrzest części rodziny w kościele, a części w cerkwi; pokazanie dokumentu zaświadczającego ukończenie drugiej klasy w szkole powszechnej nr 26 we Lwowie w roku szkolnym 1943/44;

[00:40:00, 01]
Wspomnienie budynków we Lwowie (pałac arcybiskupa, zamek); charakterystyka sióstr zakonnych i sierot wychowywanych przez siostry i posyłanych do szkoły; nauka w szkole lwowskiej; wspomnienie przedmiotów szkolnych i nauczycielek; śniadania szkolne (bliny z czarnymi jagodami); dyscyplina w szkole; nauka tańca; repetycje dla uczniów;

[00:45:00, 01]
Charakterystyka dziadka Ireny Krycun; pokazanie fotografii z dziadkiem; choroba i śmierć dziadka w Krakowie około 1948 roku; nauka Ireny Krycun w szkole w Bohorodczanach, w klasach 4-8; praca w drukarni przy składaniu gazet przez okres 40 lat; zapisywanie się do Komsomołu; wyjazdy do kościoła do Stanisławowa;

[00:50:00, 01]
Obecność dwóch synagog w Bohorodczanach, cmentarza; zagłada Żydów pochodzących z Bohorodczan; przejście na emeryturę po zakończeniu pracy w drukarni; opis córek i wnuków Ireny Krycun; wspomnienie śmierci męża;

[00:55:20, 01]
Podsumowanie rozmowy: narodziny Ireny Krycun; wyjazd do 2 klasy do Lwowa i zamieszkanie z dziadkami.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl