Urodził się w 1924 roku we wsi Krymok. Jego rodzicami byli Franciszek Biernacki i Maria Kotwicka, którzy przyjechali na Żytomierszczyznę w poszukiwaniu pracy. Bolesław Biernacki przed wojną uczył się w polskiej szkole. Jego ojciec w 1937 roku został aresztowany i zamordowany. W czasie II wojny światowej Bolesław Biernacki został wcielony do wojska, brał udział w walkach o Berlin. W latach 50. przeniósł się do Nadwórnej i pracował jako operator dźwigu. Ożenił się, miał dwójkę dzieci. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2455
data nagrania: 25.07.2011
długość nagrania: 00:42:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Nadwórna (Nadwirna)
autor nagrania: Czapigo Dominik
Biernacki Bolesław
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2455_01_Biernacki_Bolesław_01
Losy rodziny; aresztowanie ojca w 1937 roku i jego śmierć;

[00:05:00, 01]
Pochodzenie rodziców; poznanie się rodziców;

[00:10:00, 01]
Wspomnienie rodzinnego domu; praca ojca w lesie; nauka w polskiej szkole (do 1937 roku);

[00:15:00, 01]
Siostry Bolesława Biernackiego; służba wojskowa w czasie wojny (Armia Czerwona);

[00:20:00, 01]
Walki o Berlin; mniejszości narodowe mieszkające we wsi Krymok przed wojną;

[00:25:00, 01]
Wspomnienia związane z wybuchem wojny; przyjazd do Nadwórnej w latach 50.;

[00:30:00, 01]
Wyjazdy do Polski po wojnie; poznanie przyszłej żony;

[00:35:00, 01]
Renta wypłaca na udział w wojnie; życie religijne po wojnie; ślub w domu.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl