Portret Wanda Buława
Urodziła się 3 lipca 1925 w Nowych Święcianach (województwo wileńskie). Była najmłodsza z czworga rodzeństwa (miała trzech braci: Piotra, Jana i Zygmunta). Ojciec, Piotr Wołejko pracował jako majster kolejowy w Nowych Święcianach. W rodzinnym mieście Wanda Wołejko ukończyła szkołę powszechną, gdzie należała do harcerstwa. Do wybuchu II wojny światowej ukończyła dwie klasy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Święcianach. W czasie pierwszej okupacji sowieckiej była świadkiem deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR. W czasie okupacji niemieckiej została zatrudniona w kuchni na kolei w Nowych Święcianach. Po wojnie zdecydowała się pozostać z rodzicami w Litewskiej SRR, mimo że jej bracia wyjechali do Polski. Po zamążpójściu w 1950 roku nie pracowała zawodowo. W 1970 roku wraz całą rodziną przeniosła się do Wilna.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2410
data nagrania: 17.07.2011
długość nagrania: 01:01:00
kraj: Litwa
miejscowość: Nowe Święciany (Švenčionėliai)
autor nagrania: Kaczorowski Grzegorz
Buława Wanda
Streszczenie relacji z minutnikiem

Opowieść o rodzicach i braciach (zawód kolejarza); 001 ok. 1 min

Szczęśliwe dzieciństwo w przedwojennych Nowych Święcianach; 001 ok. 5 min

Przedwojenne Nowe Święciany (mniejszości narodowe, Korpus Ochrony Pogranicza, harcerstwo, kolej wąskotorowa do Święcian); 001 ok. 10 min

Wybuch II wojny światowej w Nowych Święcianach, przyłączenie do Litewskiej SRR; 001 ok. 14 min

Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 (podróż z Wilna do Nowych Święcian); 001 ok. 17 min

Wywózki sowieckie w głąb ZSRR w latach 1940-1941; 001 ok. 19 min

Okupacja niemiecka w Nowych Święcianach (praca ojca i córki na kolei); 001 ok. 21 min

Zagłada Żydów w Nowych Święcianach w 1941 roku; 001 ok. 24 min

Służba brata, Zygmunta Wołejko w Armii Krajowej; 001 ok. 26 min

Partyzantka sowiecka w okolicach Nowych Święcian i powtórne przyjście Sowietów w 1944 roku; 001 ok. 28 min

Transporty repatriantów z Nowych Święcian do Polski i wywózka brata, Piotra Wołejko w głąb ZSRR; 001 ok. 31 min

Powrót brata, Piotra Wołejko z zesłania i wyjazd rodziny do Polski; 002 ok. 1 min

Opowieść o pracy brata, Piotra Wołejko w młynie w okolicach Łyntup i spotkaniu z Fiodorem Markowem w czasie okupacji niemieckiej (opowieść o Fiodorze Markowie); 002 ok. 3 min

Aresztowanie Fiodora Markowa w Święcianach w latach 30. i opowieść o siostrze Markowa, Irce; 002 ok. 10 min

Działalność partyzantki sowieckiej w okolicach Nowych Święcian; 002 ok. 13 min

Opowieść o bracie, Janie Wołejko (służba wojskowa przed wojną i w kampanii wrześniowej, pobyt w obozie jenieckim w Niemczech) 002 ok. 15 min

Życie codzienne w Nowych Święcianach po wojnie (standard życia, praktykowanie wiary); 002 ok. 18 min

Nauka tańca i szydełkowania w przedwojennych Nowych Święcianach; 002 ok. 21 min

Małżeństwo polsko-litewskie w 1950 roku (brak akceptacji ze strony braci oraz rodziców męża); 002 ok. 22 min

Pierwszy wyjazd do Polski w latach 60. (kontakt z rodziną z Polski, problemy z wyjazdami do Polski); 002 ok. 25 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl