Urodziła się 2 grudnia w 1921 w Kołomyi w polskiej rodzinie (matka Michalina Bylińska, z domu Gretkierewicz, i ojciec Józef Byliński pochodzili ze wsi Piadyki). Ojciec w 1914 roku walczył w szeregach armii austriackiej. Rodzice mieli własne gospodarstwo rolne, które sprzedali w 1937 roku, zbudowali nowy dom w Kołomyi przy ulicy Kosaczewskiej. W 1925 roku urodziła się siostra. Ojciec należał do Polskiej Partii Socjalistycznej, brał udział w protestach. W czasie epidemii ospy w 1941 roku zmarł dziadek Byliński i kilkoro jego dzieci. Józefa Bylińska ukończyła siedmioklasową powszechną szkołę imienia Królowej Jadwigi, następnie, w 1938, żeńskie gimnazjum sióstr Urszulanek. Następnie zdała wstępny egzamin do liceum pedagogicznego w Stanisławowie. Dalszą naukę przerwała agresja Rosjan. Przez rok uczyła się w liceum przyrodniczym. Żeby ochronić rodzinę przed deportacją w 1940 roku wyszła za mąż za wojskowego Ukraińca Władysława Grzesia. Rok później urodziła córkę. Mąż ciężko ranny na wojnie, podczas forsowania Wisły pod Sandomierzem, zmarł na Kaukazie. Po 37 latach pracy na poczcie jako telefonistka, w 1972 roku otrzymała emeryturę i dorywczo pracowała na poczcie i zajmowała się drobnym handlem na bazarach. Odwiedzała w Polsce rodzinę córki, kuzynów ze strony ojca.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2379
data nagrania: 22.07.2011
długość nagrania: 02:01:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Kołomyja
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Bylińska Józefa
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00, 01] AHM_PnW_ 2379_Bylińska_Józefa_01
Przedstawienie się; wkroczenie Rosjan we wrześniu 1939 roku; praca ojca na kolei, jego zwolnienie i praca przy wykopach; deportacja Polaków i Ukraińców z Kołomyi; przygotowania rodziny Józefy Bylińskiej do opuszczenia Kołomyi i okoliczności zmiany decyzji wyjazdu; małżeństwo z wojskowym za cenę pozostania rodziny w Kołomyi; rozpoczęcie wojny w 1941 roku; mobilizacja i udział męża w wojnie (zmarł na Kaukazie); narodziny córki; zatrudnienie się na poczcie jako telefonistka; rezygnacja z wyjazdu do Polski; przejście na emeryturę w 1972 roku;

[00:05:00, 01]
Dorabianie na emeryturze (doraźna praca na poczcie); wspomnienie dostatniego życia w Kołomyi za czasów II RP; sprzedanie przez rodziców pola w 1937 roku i wybudowanie nowego domu w Kołomyi; stosunki z ludnością ukraińską;

[00:10:00, 01]
Porachunki między Ukraińcami; wydarzenie z krzyżem z kościoła w Ceniawie; zbrodnia ludobójstwa we wsi Szeszory (porachunki z banderowcami); boża łaska;

[00:15:00, 01]
Wydarzenie z dzwonem kościelnym; brak dostępu do kościoła w okresie okupacji radzieckiej; odzyskanie kościoła w latach 90.; odnawianie zniszczonego kościoła z datków wiernych;

[00:20:00, 01]
Praca na poczcie jako telefonistka centrali telefonicznej; opis działania centrali telefonicznej; zagrożenia w pracy w czasie burzy; podsłuchiwanie rozmów telefonicznych: incydent z KGB (rosyjska służba bezpieczeństwa); uprzedzenie ludzi przed wywózką w 1957 roku;

[00:25:00,01]
Deportacja ludzi, prześladowania księży; zagrożenia i represje ze strony KGB za pomoc ludziom przewidzianym do wywózki; konflikt z pracownikiem KGB; zasady łączności telefonicznej: rozmowy na zamówienie, telefony prywatne;

[00:30:00, 01]
Rejestrowanie i rozliczanie rozmów telefonicznych; agitowanie pracowników poczty do partii; zasady pracy na poczcie: praca na zmiany; podanie danych bliskich (imiona i nazwiska rodziców, nazwisko męża), pochodzenie rodziców, rodzina dziadków;

[00:35:00, 01]
Życie zawodowe i pochodzenie rodziców matki i rodziców ojca; wybuch epidemii ospy w czasie trwania I wojny światowej, skutki i ofiary epidemii ospy (śmierć rodzeństwa ojca i jego ojca); praca ojca na kolei (jako zwrotniczy);

[00:40:00, 01]
Udział ojca Józefy Bylińskiej w wojnie w 1914 roku: służba w wojsku austriackim, znajomość języka niemieckiego; prowadzenie przez rodziców własnego gospodarstwa rolnego w Kołomyi; likwidowanie gospodarstw rolnych przez Rosjan i tworzenie kołchozów;

[00:45:00, 01]
Sprzedanie przez rodziców własnego gospodarstwa; udział ojca w I wojnie światowej w szeregach armii austriackiej; podjęcie przez ojca pracy na kolei w 1920 roku; podanie przez Józefę Bylińską swojej daty urodzenia i roku urodzenia siostry; przynależność ojca do Polskiej Partii Socjalistycznej; udział ojca w pochodzie pierwszomajowym; pobyt w areszcie; zwolnienie a następnie przywrócenie do pracy na kolei; pogrzeb Józefa Piłsudskiego;

[00:50:00, 01]
Powitanie Prezydenta Polski Ignacego Mościckiego podczas przejazdu przez Kołomyję; udział młodzieży szkolnej w uroczystościach powitalnych; słuchanie radia w domu rodzinnym (uroczystości pogrzebowe Józefa Piłsudskiego); ukrywanie radia przed Rosjanami; pomaganie rodzicom w pracy w gospodarstwie; poziom wykształcenia rodziców; czytelnictwo, prenumeraty;

[00:55:00, 01]
Obchodzenie świąt Bożego Narodzenia w domu rodzinnym w okresie dzieciństwa (Józefa Bylińska śpiewa kolędę); udział Józefy Bylińskiej w chórze, w teatrzykach szkolnych; zwyczaje weselne w okresie II RP; utrzymywanie dyscypliny w szkole;

[00:00:00, 02] AHM_PnW_ 2379_Bylińska_Józefa_02
Zakaz kontaktów z chłopakami w okresie nauki w szkole; rodzaje szkół w Kołomyi; szkolne przyjaźnie, dziecięce zabawy; przedstawienie szkół, do których chodziła oraz nauczycieli; podróże pociągami do różnych miast polskich;

[00:05:00, 02]
Wrażenia Józefy Bylińskiej ze zwiedzania Krakowa, Helu; samodzielny wyjazd Józefy Bylińskiej w góry do Jaremczy; przyjazdy turystów do Kołomyi i okolic; wygląd, zwyczaje społeczności żydowskiej w Kołomyi;

[00:10:00, 02]
Stopień kontaktów Bylińskich z Żydami; znajomość języka ukraińskiego od czasów dzieciństwa; relacje między narodowościami w Kołomyi (Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Hucule); wygląd Kołomyi przed II wojną światową i po wojnie; ulubione miejsca Józefy Bylińskiej;

[00:15:00, 02]
Kościoły w Kołomyi przed wojną; stacjonowanie w Kołomyi wojsk polskich: 49 pułk piechoty; ukończenie gimnazjum w 1938 roku; zdanie egzaminu wstępnego do liceum pedagogicznego w Stanisławowie i przerwanie nauki z powodu wojny; bombardowania w Kołomyi w 1941 roku; wkroczenie wojsk sowieckich w 1939 roku;

[00:20:00, 02]
Zajęcie Kołomyi przez Rosjan 17 września 1939 roku; ucieczka władz polskich do Rumunii, Włoch; reakcje mieszkańców Kołomyi na obecność Rosjan; trudności codziennego życia, zwolnienie ojca z pracy na kolei i zatrudnienie się do pracy w lesie; powrót do szkoły na jeden rok: nauka w liceum przyrodniczym w języku ukraińskim i polskim; pomaganie innym w trudnej sytuacji, okazanie przez nich wdzięczności po latach;

[00:25:00, 02]
Wysyłanie paczek żywnościowych osobom wywiezionym do Workuty, Kazachstanu; okoliczności poznania i małżeństwa Józefy Bylińskiej z mężem Władysławem Grzesiem;

[00:30:00, 02]
Zawarcie ślubu Józefy Bylińskiej przed wójtem w Urzędzie Stanu Cywilnego (ZAKS) i w potajemnie w kościele w 1940 roku; życie małżeńskie (ciąża, wyjazd męża na wojnę, odniesienie ciężkich ran i śmierć męża);

[00:35:00, 02]
Narodziny córki w 1941 roku; wyjazdy Józefy Bylińskiej z księdzem do Polski: pomaganie dzieciom, wnukom; trudności językowe wnuka w polskiej szkole;

[00:40:00, 02]
Wyjazdy Józefy Bylińskiej do rodziny we Wrocławiu i w Częstochowie; kontakty z rodziną w Gliwicach; wyjazd córki Józefy Bylińskiej na stałe do Polski; rodzina córki (wnuk, prawnuk); przewożenie przez granicę towarów (futra, złoto);

[00:45:00, 02]
Handlowanie przewiezionymi towarami na bazarach w Polsce; zamknięcie po II wojnie światowej kościoła w Kołomyi, wyjazdy raz w miesiącu do kościoła w Czerniowcach; utrudnienia związane z brakiem kościoła na miejscu;

[00:50:00, 02]
Komunia córki Józefy Bylińskiej w kościele w Czerniowcach; odprawianie mszy w mieszkaniach prywatnych; wspólne modlitwy z grekokatolikami; tożsamość polska, a relacje z Ukraińcami; przynależność do związku kultury polskiej „Pokucie”;

[00:55:00, 02]
Sprzątanie kościoła; stosunki między Żydami i Rosjanami w czasie okupacji sowieckiej; prześladowania ludności pochodzenia żydowskiego; restrykcje niemieckie za ukrywanie i pomoc Żydom; pogrom getta w Kołomyi;

[01:00:00, 02]
Udzielenie przez rodzinę Bylińskich pomocy w ukrywaniu znajomego Żyda i jego dzieci.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl