Portret Władysław Byliński
Urodził się 27 lutego 1933 we wsi Wieliczki koło Święcian na terenie II RP. Jego rodzicami byli Felicja z domu Dzisko oraz Romuald Bylińscy. Miał brata Jana. Ojciec wyjechał do pracy do Estonii i tam się osiedlił. Matka pracowała w Święcianach. Ze względu na ciężką sytuację materialną Władysław Byliński przed wojną mieszkał kilka lat z dziadkami. Przed wojną zdążył spędzić jeden dzień w polskiej szkole. 19 maja 1942 roku wujek oraz dziadek Władysława Bylińskiego zostali rozstrzelani w akcji pacyfikacyjnej, po zabiciu przez sowieckich partyzantów niemieckiego komisarza wojskowego Becka. W czasie okupacji niemieckiej cztery lata uczył się w polskiej szkole. Po wojnie uczęszczał kolejne pięć lat do szkoły i imał się różnych prac, aby się utrzymać. W maju 1952 roku został powołany do wojska, czteroletnią służbę odbył w lotnictwie. W latach 1958-1960 pełnił funkcję mera Święcian, kolejne lata, do 1993 roku, przepracował jako naczelnik handlu w rejonie święciańskim. Na emeryturze pracował w fabryce odzieżowej. W czasie, gdy był merem skończył technikum handlowe, a następnie studia w Moskwie. W 1957 roku ożenił się z Natalią z domu Subocz, miał trzy córki.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2378
data nagrania: 16.07.2011
długość nagrania: 01:54:00
kraj: Litwa
miejscowość: Święciany (Švenčionys)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Byliński Władysław
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa (praca mamy, pierwszy dzień w szkole, początek wojny, dziadkowie); 001, ok. 1 min

Zamordowanie wujka i dziadka w zbiorowej egzekucji w czasie okupacji niemieckiej; 001, ok. 3 min

Szkoła podczas okupacji niemieckiej; 001, ok. 7 min

Pierwsze lata powojenne (szkoła w Święcianach, praca w różnych miejscach); 001, ok. 7 min

Służba w wojsku; 001, ok. 10 min

Powrót do Święcian, praca mera, małżeństwo; 001, ok. 11 min

Praca na stanowisku naczelnika ds. handlu w rejonie; 001, ok. 14 min

Emerytura, dodatkowa praca przez cztery lata; obecne zajęcia, córki i wnukowie; 001, ok. 15 min

Rodzice, dziadkowie, brat, gospodarstwo, średnio się powodziło, ciężka praca na roli, nie; 001, ok. 20 min

Wioska Wieliczki; 001, ok. 25 min

Uzupełnianie wiedzy potrzebnej do pracy zawodowej: technikum handlowe, instytut w Moskwie; 001, ok. 27 min

Wspólne życie przed wojną Polaków, Żydów, starowierów, Tatarów; 001, ok. 29 min

Żydzi przed wojną; likwidacja Żydów przez Litwinów w czasie okupacji niemieckiej; 001, ok. 33 min

Język polski w domu, prawosławni, kościół przed wojną; 001, ok. 36 min

Wycieczki do rodziny w Polsce; 001, ok. 41 min

Początek wojny, nauka w wiejskiej szkole w czasie okupacji, nauczyciel; stosunki z Litwinami; 001, ok. 46 min

Zabicie komisarza wojskowego Becka przez partyzantów sowieckich, egzekucje mężczyzn z okolicy, przejęcie przez kobiety obowiązków mężczyzn; 002, ok. 4 min

Wyjazd ojca do pracy do Estonii przed wojną; odnalezienie ojca po latach; 002, ok. 8 min

Partyzanci sowieccy, polscy, litewscy po wojnie; bandyci podszywający się pod partyzantów; 002, ok. 10 min

Panowie przed wojną w Łyntupach, Cerkliszkach; 002, ok. 14 min

Utworzenie kołchozu we wsi, wyjazd do Święcian ze względu na pracę mamy; 002, ok. 18 min

Powody pozostania poza granicami Polski (rozmówca nie wie za bardzo dlaczego), kto z wioski i rodziny wyjechał; 002, ok. 19 min

Nauka w rosyjskiej szkole; nauka języka litewskiego w czasie pracy; 002, ok. 25 min

Służba wojskowa w Winnicy oraz Połtawie, prace w kołchozach, bombowce Tu-4, ćwiczenia, koledzy z samolotu; 002, ok 27 min

Awans na mera po wojnie, obowiązki; 003, ok. 1 min

Wiara, chrzty i śluby dzieci poza miejscem zamieszkania; 003, ok. 8 min

Wyjazdy na Białoruś; 003, ok. 10 min

Praca w handlu; 003, ok. 11 min

Członkostwo w partii; 003, ok. 14 min

Praca na emeryturze; 003, ok. 17 min

Historia domu, w którym mieszka obecnie; 003, ok. 19 min

Przeniesienie domu z Wieliczek do Święcian; 003, ok. 23 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl