Portret Natalia Bylińska
Urodziła się 3 lutego 1934 w Dworczanach koło Łyntup na terenie II RP. Jej rodzicami byli Salomea z domu Subocz oraz Tomasz Perko. Rodzice posiadali gospodarstwo,  jedno z największych we wsi, mama była krawcową. Po wojnie uniknęli wywiezienia na Sybir dzięki wstawiennictwu lekarzy, którzy zostali zakwaterowani w domu rodziny Perko. Natalia Bylińska ukończyła rosyjską szkołę średnią w Łyntupach, mieszczącą się w pałacu Byszewskiego oraz Nowowilejski Instytut Nauczycielski (1952-1955). Od 1957 roku mieszkała w Święcianach. Pracowała w szkolnictwie jako nauczycielka matematyki, początkowo w polskiej szkole w Buwidziszkach następnie w Święcianach. Uzupełniła wyższe wykształcenie studiując w Leningradzie. Została zastępcą dyrektora rosyjskiej szkoły, po przejściu na emeryturę pracowała w niej jeszcze cztery lata. Od 1991 roku prowadziła własny sklep. W 1957 roku wyszła za mąż za Władysława Bylińskiego, urodziła trzy córki.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2377
data nagrania: 16.07.2011
długość nagrania: 01:08:00
kraj: Litwa
miejscowość: Święciany (Švenčionys)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Bylińska Natalia
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa (wieś, rodzina, zajęcia rodziców, robotnicy pomagający w polu, edukacja); 001, ok. 1 min

Pomoc lekarzy zakwaterowanych po wojnie w domu rodzinnym przed wywózką na Sybir; 001, ok. 2 min

Praca zawodowa w szkole oraz sklepie (zatrudnienie sprzedawczyń Polek); 001, ok. 5 min

Rodzice, obchodzenie świąt w domu; 001, ok. 8 min

Sąsiedzi we wsi (sami Polacy, wizyty handlowe Żydów); 001, ok. 11 min

Dzieciństwo (praca mamy jako krawcowej, siostra Leokadia i jej losy, odpusty); 001, ok. 13 min

Instytut w Nowej Wilejce, praca nauczycielki, ukrywanie wiary, naciski z zewnątrz aby uczniowie nie chodzili do kościoła; 001, ok. 16 min

Uczęszczanie do kościoła w Łyntupach przed wojną; wyjazdy Natalii Bylińskiej wraz z mężem na Białoruś na grób matki rozmówczyni oraz po zakup benzyny; 001, ok. 21 min

Święta przed wojną; 001, ok. 25 min

Najmowani robotnicy, którzy pomagali w polu przed wojną oraz ich pomoc po wojnie, gdy rodzinie Pyrko groziła wywózka; 001, ok. 27 min

Wojna, Sowieci, kolektywizacja (ojciec krótko przewodniczącym kołchozu); 001, ok. 30 min

Praca mamy jako krawcowej; 001, ok. 33 min

Losy sąsiadów Wielkich, którzy zostali wywiezieni na Sybir; 001, ok. 35 min

Rosyjska szkoła w pałacu Byszewskiego w Łyntupach; 001, ok. 38 min

Rosyjscy partyzanci; 001, ok. 39 min

Znajomość języka litewskiego i rosyjskiego; 001, ok. 40 min

Przyczyny pozostania w Dworczanach po wojnie (brak wiedzy dlaczego rodzina nie wyjechała), wyludnienie wioski; 001, ok. 42 min

Nauka w szkole w pałacu Byszewskiego; 001, ok. 44 min

Nauka w Instytucie w Nowej Wilejce przygotowującym nauczycieli do pracy w polskich szkołach; Komsomoł; 001, ok. 48 min

Praca nauczycielki matematyki w Buwidziszkach; 002, ok. 1 min

Małżeństwo, córki; 002, ok. 2 min

Praca w szkole w Święcianach, polskie koło; 002, ok. 5 min

Brak polskiej szkoły w Święcianach, trudności rosyjskiej szkoły; włączenie polskiej szkoły do rosyjskiej; 002, ok. 8 min

Obchodzenie polskich świąt w szkole; 002, ok. 11 min

Wyjazdy na urlopy, do Polski; zgodne życie polsko-litewskie; 002, ok. 13 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl