Urodziła się w 1923 roku w Pleszy, Rumunia. Przed wojną ukończyła siedem klas szkoły podstawowej. Jej rodzina posiadała własne gospodarstwo rolne. Miała czterech braci i jedną siostrę. W czasie wojny rodzina została ewakuowana z rodzinnej wsi. Wiktoria Krupacz w 1946 roku wyszła za mąż, urodziła jednego syna. Całe życie zajmowała się domem i gospodarstwem. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2367
data nagrania: 24.06.2011
długość nagrania: 00:33:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Plesza (Pleșa)
autor nagrania: Derezińska-Osiecka Magdalena
Krupacz Wiktoria
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2367_Krupacz_Wiktoria
Narodziny w Pleszy; nauka w szkole w języku rumuński; początek wojny; śmierć matki z powodu tyfusu; ewakuacja w czasie wojny; zniszczenie rodzinnego domu; praca syna na uniwersytecie; rodzice i rodzeństwo Wiktorii Krupacz;

[00:05:00, 01]
Ewakuowanie wioski w czasie wojny; życie codzienne w czasie ewakuacji (praca, wyżywienie); służba wojskowa jednego z braci; ludność żydowska w Pleszy; wypędzenie Żydów przez Niemców;

[00:10:00, 01]
Wkroczenie Armii Czerwonej i wrażenia; częstowanie żołnierzy mlekiem; rozmowy o Bogu z wkraczającymi żołnierzami; zabranie krów przez Niemców; naprawa domu po powrocie z ewakuacji; pobyt przyszłego męża w łagrze na Syberii;

[00:15:00, 01]
Powrót z łagru; ślub w 1946 roku; służba wojskowa męża (od 1939 roku); przeżycia męża; pomoc miejscowych Rumunów po ewakuacji wioski; narodziny syna;

[00:20:00, 01]
Życie w okresie rządów Ceaușescu; ukończenie siedmiu klas szkoły podstawowej przed wojną; brak możliwości odwiedzin w Polsce; wyjazd rodziny męża do Polski; decyzja o pozostaniu w Pleszy; życie religijne i uczęszczanie do kościoła;

[00:25:00, 01]
Ukrywanie się przed kulami w bunkrach; zamieszkiwanie Pleszy wyłącznie przez Polaków; spędzanie wolnego czasu przed wojną – zabawy; wesela i zabawy taneczne;

[00:30:00, 01]
Wspomnienie Rosjan wkraczających do wioski; służba pomocnicza ojca w czasie I wojny światowej.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl