Urodziła się 11 lipca 1933 w Pojanie Mikuli. Od najwcześniejszych lat pracowała w domu, pomagała rodzicom prowadzić gospodarstwo rolne. W czasie II wojny światowej mieszkała razem z rodziną w Pojanie Mikuli. W trakcie działań wojennych w 1944 roku wieś Pojana Mikuli została najpierw ewakuowana, a następnie spalona. Po wojnie rodzice Eugenia Baliak (Jerzy Baliak i Maria Drozdek) zdecydowali wraz z pięciorgiem dzieci wrócić do spalonego domu, na swoje ziemie. Po wojnie Eugenia Baliak poszła do szkoły podstawowej – wówczas zajęcia były prowadzone tylko po rumuńsku. Istniała możliwość uczęszczania na dodatkowe zajęcia z języka polskiego i z tej możliwości korzystały wszystkie dzieci polskie w Pojanie Mikuli. Następnie Eugenia Baliak pracowała w miejscowym kołchozie oraz prowadziła własne gospodarstwo. Urodziła pięcioro dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2349
data nagrania: 22.06.2011
długość nagrania: 00:29:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Pojana Mikuli (Poiana Micului)
autor nagrania: Osiecki Jakub
Baliak Eugenia
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2349_Baliak_Eugenia_01
Dzieciństwo w Pojana Mikuli; nauka w szkole w języku rumuńskim i polskim; praca w gospodarstwie; ewakuacja wsi podczas wojny (rok 1944); spalenie wsi przez Niemców;

[01, 00:05:00]
Powrót do rodzinnej wsi; rozminowywanie wsi przez wojsko; odbudowa domu po powrocie;

[01, 00:10:00]
Zajęcia rodziców w czasie wojny – handel mlekiem, chlebem; przedwojenni mieszkańcy Pojana Mikuli (Polacy, Niemcy);

[01, 00:15:00]
Zapoznanie męża; nauka w szkole; uczęszczanie do miejscowego kościoła; wybudowanie kościoła w Pojana Mikuli;

[01, 00:20:00]
Życie w czasach rządów Ceaușescu; wspomnienie ewakuacji ze wsi w czasie II wojny światowej; głód po powrocie do rodzinnej wsi; głód i tyfus po wojnie; pochodzenie rodziny – przyjazd dziadków do Pojana Mikuli; znajomość języka polskiego przez dzieci Eugenii Baliak; tożsamość narodowa.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl