Urodził się 1 sierpnia 1930 we wsi Wilkszany - Ruda, niedaleko Seretu. Rodzice (Anna Winicki i Anton Babiasz) zajmowali się rolnictwem. Michał Babiasz miał czworo rodzeństwa. Ukończył tylko jedna klasę szkoły podstawowej, kiedy wybuchła wojna. W trakcie działań frontowych w 1944, kiedy cofały się wojska niemieckie, cała wieś Wilkszany została przez wojska rumuńskie ewakuowana do miejscowości Dorneszt nad rzeką Seret. Po 1945 roku Michał Babiasz ukończył szkołę w Wilkszanach, a następnie rozpoczął naukę w technikum kolejnictwa w Suczawie. Po zakończeniu edukacji podjął pracę na kolei. Następnie przeniósł się wraz z żona z Wilkszan do Radowiec.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2348
data nagrania: 26.06.2011
długość nagrania: 00:45:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Radowce (Rădăuți)
autor nagrania: Osiecki Jakub
Babiasz Michał
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa (szkoła w Wilkszanach, nauczyciele) 001 ok. 1 min

Praca na kolei w Wilkszanach 001 ok. 2 min

Współczesne relacje polsko-rumuńskie 001 ok. 3 min

Wspomnienie o rodzicach (praca na roli, zajmowanie się koniem, opis trudnych warunków życia na wsi 001 ok. 7 min

Zabawy z dzieciństwa z dziećmi z okolic Wilkszan 001 ok. 11 min

Wybuch wojny, pierwsze wspomnienia wojenne 001 ok. 16 min

Ewakuacja całej wsi do miejscowości Dorneszt 001 ok. 19 min

Kolej w Wilkszanach – transporty wojskowe 001 ok. 21 min

Opis wojsk radziecki, propaganda radziecka po wojnie 001 ok. 23 min

Szkoła kolejarska, praca na kolei 002 ok. 29 min

Przeprowadzka ze wsi do miasta (z Wilkszan do Radowiec) 001 ok. 36 min

O małżeństwie i żonie 001 ok. 38 min

Bale, zabawy na wsi w Wilkszanach 001 ok. 39 min

Kościół w Wilkszanach, księża polscy, Msze w języku polskim 001 ok. 41 min

Odpust w Wilkszanach, pielgrzymki do Kaczyki przed 1939 rokiem 001 ok. 42 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl